GUVERNØR / GUVERNØR 2018-19

guvernør 2018-19 i distrikt 2275

THOR O. OLSEN

Ole Nordgaardsv. 60, 7049 Trondheim
Mobil: +47 911 07 788
E-post: thor.o.olsen@ntnu.no


 

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer