IT-Støtte til klubbene

 • Distriktet har en egen supportløsning for it-relaterte spørsmål. Kontakt DICO på mail: dico.2275@rotary.no Hvis dico ikke kan hjelpe, vil han henvende seg til leverandør for å få svar.  
 • Du finner skriftlig dokumentasjon på svært mangeområder på;  support.rotary.no
 • Det er ikke ønskelig at klubbene kontakter leverandør direkte, fordi det kan påføre klubben kostnader. All service og hjelp fra DICO er gratis. 
 • DICO stiller også gjerne opp på samlinger (feks Presidentforum) når dette passer i timeplanen. Kontakt din Ass Guvernør (AG) om du synes dette kan være en ide for ditt område.

Her er noen av de sakene klubbene ofte spør om:

OM HJEMMESIDER

Rettigheter/Kontrakter/Hva koster det

 • Det etableres ikke lenger kontrakter mellom den enkelte klubb og leverandøren
 • NORFO betaler alle kostnader for drift av it-løsningen, og klubbene belastes et lite beløp (omlag 50 kr) pr mnd i administrasjon.
 • For å kunne endre på hjemmesidene må bruker ha et APPSCO-passord, og logge inn første gang via Appsco.com (Mer info fra dico).

bilder på siden

 • Alle bilder som du vil bruke på hjemmesiden må gå veien gjennom 'Image manager'. Du må kopiere inn bildene i bilde-arkivet før du kan bruke dem på siden. Image manager finner du nederst til venstre i den svarte edit-linja. Størrelsen på bildene kan endres etter at de er lagt på siden
 • Unntaket er bilder du vil bruke på forsidens 'Slider'. Disse må legges inn i riktig størrelse( 840x300 px) . Se en detaljert beskrivelse her.

Legge til en aktivitet i klubbkalender

 1. Klikk en gang på kalenderen på startsiden. 
 2. Klikk 'Edit-Calendar' knappen, så får du opp lista der du kan legge til nye aktiviteter.
 3. NB Pass på at du legger tekst på begge linjer 

Kopier tekst til en side

 • Når du skal kopiere tekst fra en tekstbehandler eller en gammel side, bør du lime teksten inn med funksjonen 'Plain Text Paste' på redigerings-linjen . Hvis du ikke bruker denne funksjonen vil teksten limes inn med formateringskoder som følger teksten. Du kan få problemer med å formatere slik tekst senere.

Legg til en nyhets-sak på forsiden

 • Hvis du vil bruke nyhets-modulen på hjemmesiden, må du bruke en spesiell fremgangsmåte. Nyhets-modulen lager forsider slik du ser det på distriktets hjemmeside (denne siden)
 • Klikk her for en detaljert beskrivelse av  hvordan du går frem.

Om EPOST

 • Alle klubber i distriktet har en egen epost-adresse som er klubbnavn@rotary.no (feks. melhus@rotary.no)
 • Denne adressen er en fast adresse som ikke endrer seg fra år til år, men det kan settes opp videresending fra denne adresse til private epost adresser til årets presidenter og andre sentrale tillitsvalgte i klubben. DICO kan hjelpe med å sette opp dette hvis ønskelig.
 • På samme måte vil alle tillitsvalgte i distriktet ha sin funksjonsbaserte epost (feks dic0.2275@rotary.no) Du vil finne en oversikt over disse her på distriktets hjemmeside.

OM nye MEDLEMSNETT

 • Det er KUN den epost-adressen som er registrert i Medlemsnett som gir tilgang. (ikke nødvendigvis den samme som gir tilgang til hjemmesidene)
 • Du må ha Appsco-konto for denne epost for å få tilgang. Bruk 'Forgot password' på appsco.com om du ikke har. 
 • Om du har endret epostadresse, kontakt dico. 
 • Det er rollelista i medlemsnett som bestemmer hva du kan registrere i Meldlemsnett.
 • Rollelista angir oppgavene i klubben (Pres., Sekr, osv) både for dette og neste år.  Skal oppdateres etter årsmøte.
 • Direkte tilgang til Medlemsnet:   http://medlemsnett.rotary.no
 • For å registrere oppmøte: 
 1. Gå inn i Medlemsnett
 2. Klikk på klubb-navet ditt
 3. Klikk på blå knapp 'Rediger' 
 4. Klikk på blå knapp 'Møter' - Oppmøte
 5. Pass på at du er på riktig dato (på toppen av siden)
 6. Merk av oppmøte/Prosjekt/annen klubb  på hvert enkelt medlem 

Overføre et medlem fra en klubb til en annen:

 1. Slett medlemmet fra den avgivende klubb, Angi grunn for sletting.
 2. Gå inn i Medlemsnett for den nye klubben, og legg til medlem fra 'registrerte medlemmer' Direkte lenker

Følg distiktet på sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer