MØTER / LOVRÅDET - COL

lovrådet - col

VÅRENS LOVRÅD 2016 GJORDE STORE ENDRINGER I ROTARYS LOVER OG VEDTEKTER

På Lovrådets samling (CoL) i vår ble det gjort mange store endringer som får stor betydning for klubbenes hverdag.

Vårens lovråd gjorde mange endringer i Rotarys lovverk. Mange av vedtakene har store konsekvenser for driften av organisasjonens klubber. Alle klubbene må nå sette i gang arbeidet med å revidere lover og vedtekter slik at de samsvarer med vedtakene på CoL 2016.
(CoL = Council of Legislation).

Som kjent har alle distriktene en representant i Lovrådet og i D2275 er det Torbjørn Akersveen som er valgt. Dette er en viktig ressurs i det lovarbeidet som nå må gjøres.

2016-versjonen av Manual of Procedure finner du på denne linken: MOP 2016
Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer