ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE ER I GANG


Årets Distriktskonferanse på Stjørdal er i gang. Konferansen ble åpnet av Guvernør Toralf Pedersen presis kl. 09:15.

Under åpningen bidrog også  Ola Volden Lauvås med kunstneriskn innslag på Trompet, og        President Tordis McKay fra Stjørdal Rotaryklubb ønsket forsamlingen velkommen
Konferansen mottok også hilsninger fra Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, og fra Verdenspresidenten       ved Albertine Perre-Bulder fra  Vianen-Vreeswijk Rotary klubb i Nederland.
Distriktsguvernører fra Finnland og Norge hilste også til forsamlingen.

Christian Borch - Europa i en ny tid.
Christian Borch er rotarianer, forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider i NRK fra 1978 til han gikk av i juni      2014. Han dekket NATO, EU og europeisk           sikkerhetspolitikk i 20 år, før han ble fast nyhetsanker i Dagsrevyen   i 2000.
Han holdt et glimrende foredrag om den politiske utviklingen i Europa fra Hitler og opp  til i dag. Fremstllingen var krydret med anekdoter og morsomme erindringer fra              nythetsmediene.                                                                                                                                     Toralf Pedersen                                                      
                                                                                                                                                                                                                     Christian Borch

Magnus Öberg - Verden i dag og opplæring ved Fredsuniversitetet, Uppsala Universitet 
Magnus Öberg er universitetslektor og prefekt ved Institutionen för freds- och koniktforskning, Uppsala universitet. Öbergs 
forsknings- og undervisningsinteresser omfattar blant annat eskaleringsprosesser, konfliktvern, flyktingestrømmr, 
samfunnsstyrning og statskupp. Han har også arbeidet praktisk med konfliktløsning i konfliktene i 
Nagorno-Karabagh, Tsjetjsenia og som Hewlett Fellow i president Jimmy Carters stab.

   Magnus Öberg 


Kate Lonergan - Studietilbudet ved Fredsuniversitetet
Kate Lonergan, 
is a PhD candidate studying post-coflict reconciliation at the Department of Peace and Conflict Research and the 
Hugo Valentin Centre at Uppsala University. Kate was a Rotary Peace Fellow at the Department of Peace and Conflict 
Research at Uppsala University, where she received the Mats Hammarström Prize for Outstanding Student Essay in 
Peace and Conflict Studies for her Master’s thesis. Kate has previously worked with the United States Institute of Peace 
and the World Bank, conducted field research in Sri Lanka and Uganda, and worked with community condict resolution 
and restorative justice initiatives in the Washington, DC area.                                                                                                                                      
Kate Lonergan


Andre del av dagen startet med
kulturinnslag ved Operaskolen, som framførte "Til ungdommen" av Nordal Grieg.

Ingrid Grandum Berget
Ingrid kommer fra Langesund Rotaryklubb. Hun var distriktsguvernør i 2011/2012 og satt i styret for Norsk Rotary Forum fra 2010 til 2015. Der var hun leder i 2013/2014. I tillegg har hun vært Assisterende Guvernør og Distrikt-Trener i flere perioder.Fra 2014 til 2016 var hun sonekoordinator for Rotary-fondet (RRFC). Nå er hun Endowment/Major Gift adviser. I praksis betyr det å arbeide for større gaver til Rotary-fondet, slik at Rotary bl.a. kan fullføre utryddelsen av polio og utvide sitt fredsskapende arbeid. Hun fortalte om Rotarys aktiviteter, og oppfordrer alle om å holde seg orientert.
Hun fortalte også om Rotarys Norges Fredsfond, som allerede etter ett år har fått god oppslutning, og har nå samlet inn $ 53.000.

Studentenes Fredspris og oppfølging i Øst-Timor.
De tre studentene har vært aktivt engasjert i studentorganisasjonen ISFIT som frivillige. Nå har de valgt å starte sin egen organisasjon med navnet KRIA DALAN. De skal bl.a. arrangere seminarer med ulike fredstema i Øst-Timor.
De ble overrakt 10.000 kr. som startpakke fra Nidarvoll Rotaryklubb.

Marte Snorroeggen Wivestad
Marte har spilt håndball for både landslaget og Byåsen flere år.
Hun har utdanning i praktisk pedagogikk, samfunnskunnskap, historie, statsvitenskap, idrettsvitenskap, og ble
MOT-ambassadør i 2005. Marte er i dag Leder for MOT Norge og Rådgiver for MOT Global.
Hennes motivasjon for å jobbe i MOT: MOT utvikler robuste ungdommer som inkluderer alle.
Hun snakket om viktigheten av at voksne ser og hører barn. 
Verdivalg: Trene ungdommen i å ta EGNE valg. Mot til å si NEI. Mot til å LEVE.
MOT har 12 økter med treningsopplegg rundt verdivalg både i ungdomsskolen og i videre. 
Dette er MOT - fra ide til virkelighet
1. HVORFOR
2. Tydelig konsept
3. Pågangsmot og oppriktighet
4. Helhetsforståelse
5. Identitetsbygging
     - rekruttere rett
     - kulturbygging
6. Inspirasjonskilder 
Skogplanting

22. november 2018

Skogplanting

Eva Grete i Trondhjem RK sendte informasjon om treplantingen til Rotarys Europakontor vedrørende RI-president Ian H. S. Riseleys ønske om at alle klubbene i hele verden skulle plante ett tre for hvert medlem. Bildet ble vist på Rotary Tyskland sin FB side

Guvernørens Månedsbrev for November 2018

17. november 2018

Guvernørens Månedsbrev for November 2018

November er måned for The Rotary Foundation (TRF).

The Rotary Foundation er vår pengekiste, og den bidrar til mye godt i verden. Det skal vi som rotarianere være stolte av!

PR/Public Image seminar

1. november 2018

PR/Public Image seminar

En stor takk til RPIC Leif Fritsdal for et bra gjennomført Public Image seminar i Trondheim.
Mange rotarianere fra 10 klubber ble inspirert til å ha fokus på Public Image - la oss alle vise frem hva Rotary er og hva Rotary gjør - People of Action!

Distriktskonferansen 2018

21. september 2018

Distriktskonferansen 2018

Fra åpningen distriktskonferansen 2018 v. Guvernør Thor Olav Olsen.

Håndbok  Rotary International  D 2275  2018/19

16. september 2018

Håndbok Rotary International D 2275 2018/19

Lastes ned her

Guvernørens månedsbrev-August 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev-August 2018

En av de viktigste, mest arbeidskrevende og triveligste oppgavene guvernøren har, er å besøke alle klubbene rundt om i distriktet

Rotary Norden nr. 5 2018

1. september 2018

Rotary Norden nr. 5 2018

Linken nedenfor gir dere tilgang til bladet Rotary Norden nr. 5 2018 og vi håper du har glede av å lese dette bladet!

Minneord over Håvard Størseth

30. august 2018

Minneord over Håvard Størseth

Mandag 28.8.18 fikk vi den triste meldingen om at Håvard Størseth var død etter kort tids sykdom. Han ble 75 år gammel.

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

28. august 2018

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

Last ned årsrapporten her

Asbjørn Strøm ble førstemann

19. august 2018

Asbjørn Strøm ble førstemann

Asbjørn fra Skogn rotaryklubb ble den første som fikk prøve vår nye fjern-oppkobling for datastøtte til brukere.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer