Guvernørens månedsbrev for desember 2017

Månedsbrevet kan også lastes ned som PDF-fil for printing /distribusjon her.

Hyggelig at du leser månedsbrevet.
Jeg kan garantere deg at du vil ha mer kunnskap om hva som skjer i Rotary etter å ha lest brevet enn de som ikke gjør det.

Ja, nå har vel alle vaska golvet og båret inn ved slik at det kan bli jul. Det er viktig med tradisjoner. Her i huset må alt være slik som det har vært i alle år. Jula skal være en høytid som skaper gode øyeblikk og gode minner. Berit og jeg har en diskusjon gående om juletre av plast eller ekte grantre.
Det er en betydelig endring og utfallet er ikke gitt.


Endring i AG-områdene:
Styret i distrikt 2275 må hele tiden vurdere administrasjon og organisering. I forbindelse med dette arbeidet har vi sett på organiseringen av AG-områdene. Styret er enig om at Nordre Norland legges ned som eget AG-område fra og med 1.7.18. Begrunnelsen er at det er få klubber med et samlet antall på 50 medlemmer i et lite geografisk område nær Troms. Klubbene Hadsel, Sortland, Lofoten og Vestvågøy samt Narvik legges til Troms AG-område.

Momsrefusjon
Momsrefusjon er egentlig et litt misvisende ord. MVA-refusjonen er en statlig støtteordning til frivillige organisasjoner, og baserer seg på innrapportert kostnadsnivå. Totalt vil kr 186.164,- utbetales til klubbene, noe som tilsvarer ca 175,- kroner pr medlem. Flere klubber har større utgifter på grunn av prosjekter med mer og vil derfor få en større utbetaling. Vi kan delta i denne ordningen fordi vi har NORFO som administrativt organ for hele landet. I vårt distrikt søkte 38 klubber om MVA-refusjon. Jeg håper at vi får alle med til våren.

Hemne Rotary klubb 50 år.
Den 9.12.17 feiret Hemne Rotary klubb sitt 50 års jubileum på Hotell Koselig. President Inger Govasli gjennomgikk klubbens historie og viktige hendelser underveis. Guvernøren hilste fra verdenspresidenten og overleverte plakett fra distrikt 2275. Trondhjem Rotary klubb var charterklubb og president Eva Skaar tok for seg oppstarten og historien samt overrakte gaver og blomster. Meldal Rotary klubb ved president Erik T. Loe hilste og overrakte gave og blomster. AG Ruth Mule overrakte blomster fra AG-område Sør-Trøndelag. Det var sang og musikkinnslag og god mat. Takk til Hemne for godt planlagt og gjennomført jubileumsfeiring. Slik skal det gjøres!!

Halvårlig evaluering av måloppnåelse:
Alle presidentene ble oppfordret til å bygge sitt måldokument før rotaryåret startet. Dette dokumentet blir gjennomgått på mine klubbesøk. Jeg vil råde presidentene til å ta en halvårlig evaluering sammen med klubbens medlemmer. Aktuelle spørsmål er hvor langt vi har kommet og om det er nødvendig å endre strategi eller tiltak for å komme i mål til sommeren. Jeg vil kjøre en slik evalueringsrunde for distriktets komiteledere og assisterende guvernører.

Miniseminar om medlemskap:
Det er en fellesnevner for tilnærmet alle klubbesøk: Hvordan skal vi arbeide for å få flere medlemmer og samtidig beholde de vi har. Mange klubber gjør en god jobb som vi vil se resultatene av ut over våren. Imidlertid har flere klubber utfordringer. Derfor har jeg innkalt til et miniseminar om medlemskap i Stjørdal 17. januar. Denne gangen har vi spesielt invitert klubbene i Trondheim samt AG-gruppen. Ass. Sonekoordinator Laila Lerum vil komme for å gi oss verktøy som kan brukes til å iverksette tiltak og planer som skaper kontinuitet.

Polio
Rotary har nå vaksinert 450 millioner barn og derved hindret 650 000 tilfeller av polio. I 2013 hadde vi 416 tilfeller. Så langt i år har vi 17 tilfeller. Arbeidet virker, men polioviruset er flink til å gjemme seg. Nå skal de nye generasjonene vaksineres for å fjerne Polio fra jordens overflate. Verdenspresidenten sier i sin julehilsen at kanskje har vi nådd målet om en poliofri verden i 2018. Vi må leve i håpet, men ikke redusere innsatsen.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledning til å takke alle dere flotte rotarianerne vi har møtt på våre besøk i klubbene. Jeg har besøkt 40 klubber når julen ringes inn. Det kan til tider være slitsomt med lange reiser, men det varmer alltid å møte dere. Det gir arbeidet mening. Jeg er oppriktig stolt av det dere gjør for andre rundt om i vårt vidstrakte distrikt. Jeg vil ønske dere alle ei fredelig og god jul. Når det nye året kommer er vi i gang igjen.
Så: "Spøtt i nævan å ta åran fatt"

Toralf Pedersen
DG 2275

    


 
Guvernørens månedsbrev for juni 2018

21. juni 2018

Guvernørens månedsbrev for juni 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet, "Min reise som guvernør er straks over. En reise som har gitt både Berit og meg minner og venner for livet."

Tid for å kontrollere Medlemsnett

20. juni 2018

Tid for å kontrollere Medlemsnett

Gjør din neste presidenten en tjeneste: Sørg for at klubben har korrekte medlemsliste og rollefordeling i Medlemsnett.

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

6. juni 2018

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

Her er en trinn for trinn beskrivelse av hvordan du som var deltaker på PETS 2018 skal finne presentasjonene som er gjort tilgjengelige på MEDLEMSNETT

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

26. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

Guvernøren innleder Månedsbrevet med en kjent og kjær barnesang,
«Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!»

Slik skal mai være, fylt av glede over en ny vår og
sommer.

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

6. mai 2018

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

30-årsdagen nærmer seg, og i Rotarys ånd gir klubben gaver.

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

30. april 2018

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

Vårmøtet vedtok 14 april Rotarys nye kommunikasjonsplan (se vedlegg). Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Hør Johannes Svee fortelle om sine opplevelser med Rotarys ungdomsutveksling

24. april 2018

Hør Johannes Svee fortelle om sine opplevelser med Rotarys ungdomsutveksling

Johannes Svee er i skoleåret 2017/2018 på Long Term ungdomsutveksling i Japan, der hans vertsklubb er Minokamo Rotary klubb i distrikt 2630.

Johannes viser seg å være en svært god ambassadør både for Bodø Rotary klubb, distrikt 2275 og Rotary i Norge.

Oppdatering fra vårt prosjekt i Gyumri i Armenia

24. april 2018

Oppdatering fra vårt prosjekt i Gyumri i Armenia

Armensk TV program om nyåpningen av Mor og Barn sykehuset i Gyumri

Se reportasjen

Guvernørens månedsbrev for april 2018

22. april 2018

Guvernørens månedsbrev for april 2018

Hold deg oppdatert på hva som har skjedd i vårt distrikt siste måned og les Guvernørens månedbrev.

Nye passord for Zimbra Epost i dag kl 15:00

14. april 2018

Nye passord for Zimbra Epost i dag kl 15:00

I dag får alle brukere av epost på område @rotary.no nye passord.
Om du er bruker av en slik epost kan du få nytt passord (som du kan endre selv senere) fra DICO.
Send en SMS til 90660566 hvor du angir epostadressen for å få nytt passord..

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer