Guvernørens månedsbrev for desember 2017

Månedsbrevet kan også lastes ned som PDF-fil for printing /distribusjon her.

Hyggelig at du leser månedsbrevet.
Jeg kan garantere deg at du vil ha mer kunnskap om hva som skjer i Rotary etter å ha lest brevet enn de som ikke gjør det.

Ja, nå har vel alle vaska golvet og båret inn ved slik at det kan bli jul. Det er viktig med tradisjoner. Her i huset må alt være slik som det har vært i alle år. Jula skal være en høytid som skaper gode øyeblikk og gode minner. Berit og jeg har en diskusjon gående om juletre av plast eller ekte grantre.
Det er en betydelig endring og utfallet er ikke gitt.


Endring i AG-områdene:
Styret i distrikt 2275 må hele tiden vurdere administrasjon og organisering. I forbindelse med dette arbeidet har vi sett på organiseringen av AG-områdene. Styret er enig om at Nordre Norland legges ned som eget AG-område fra og med 1.7.18. Begrunnelsen er at det er få klubber med et samlet antall på 50 medlemmer i et lite geografisk område nær Troms. Klubbene Hadsel, Sortland, Lofoten og Vestvågøy samt Narvik legges til Troms AG-område.

Momsrefusjon
Momsrefusjon er egentlig et litt misvisende ord. MVA-refusjonen er en statlig støtteordning til frivillige organisasjoner, og baserer seg på innrapportert kostnadsnivå. Totalt vil kr 186.164,- utbetales til klubbene, noe som tilsvarer ca 175,- kroner pr medlem. Flere klubber har større utgifter på grunn av prosjekter med mer og vil derfor få en større utbetaling. Vi kan delta i denne ordningen fordi vi har NORFO som administrativt organ for hele landet. I vårt distrikt søkte 38 klubber om MVA-refusjon. Jeg håper at vi får alle med til våren.

Hemne Rotary klubb 50 år.
Den 9.12.17 feiret Hemne Rotary klubb sitt 50 års jubileum på Hotell Koselig. President Inger Govasli gjennomgikk klubbens historie og viktige hendelser underveis. Guvernøren hilste fra verdenspresidenten og overleverte plakett fra distrikt 2275. Trondhjem Rotary klubb var charterklubb og president Eva Skaar tok for seg oppstarten og historien samt overrakte gaver og blomster. Meldal Rotary klubb ved president Erik T. Loe hilste og overrakte gave og blomster. AG Ruth Mule overrakte blomster fra AG-område Sør-Trøndelag. Det var sang og musikkinnslag og god mat. Takk til Hemne for godt planlagt og gjennomført jubileumsfeiring. Slik skal det gjøres!!

Halvårlig evaluering av måloppnåelse:
Alle presidentene ble oppfordret til å bygge sitt måldokument før rotaryåret startet. Dette dokumentet blir gjennomgått på mine klubbesøk. Jeg vil råde presidentene til å ta en halvårlig evaluering sammen med klubbens medlemmer. Aktuelle spørsmål er hvor langt vi har kommet og om det er nødvendig å endre strategi eller tiltak for å komme i mål til sommeren. Jeg vil kjøre en slik evalueringsrunde for distriktets komiteledere og assisterende guvernører.

Miniseminar om medlemskap:
Det er en fellesnevner for tilnærmet alle klubbesøk: Hvordan skal vi arbeide for å få flere medlemmer og samtidig beholde de vi har. Mange klubber gjør en god jobb som vi vil se resultatene av ut over våren. Imidlertid har flere klubber utfordringer. Derfor har jeg innkalt til et miniseminar om medlemskap i Stjørdal 17. januar. Denne gangen har vi spesielt invitert klubbene i Trondheim samt AG-gruppen. Ass. Sonekoordinator Laila Lerum vil komme for å gi oss verktøy som kan brukes til å iverksette tiltak og planer som skaper kontinuitet.

Polio
Rotary har nå vaksinert 450 millioner barn og derved hindret 650 000 tilfeller av polio. I 2013 hadde vi 416 tilfeller. Så langt i år har vi 17 tilfeller. Arbeidet virker, men polioviruset er flink til å gjemme seg. Nå skal de nye generasjonene vaksineres for å fjerne Polio fra jordens overflate. Verdenspresidenten sier i sin julehilsen at kanskje har vi nådd målet om en poliofri verden i 2018. Vi må leve i håpet, men ikke redusere innsatsen.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledning til å takke alle dere flotte rotarianerne vi har møtt på våre besøk i klubbene. Jeg har besøkt 40 klubber når julen ringes inn. Det kan til tider være slitsomt med lange reiser, men det varmer alltid å møte dere. Det gir arbeidet mening. Jeg er oppriktig stolt av det dere gjør for andre rundt om i vårt vidstrakte distrikt. Jeg vil ønske dere alle ei fredelig og god jul. Når det nye året kommer er vi i gang igjen.
Så: "Spøtt i nævan å ta åran fatt"

Toralf Pedersen
DG 2275

    


 
Håndbok  Rotary International  D 2275  2018/19

16. september 2018

Håndbok Rotary International D 2275 2018/19

Lastes ned her

Guvernørens månedsbrev-August 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev-August 2018

En av de viktigste, mest arbeidskrevende og triveligste oppgavene guvernøren har, er å besøke alle klubbene rundt om i distriktet

Rotary Norden nr. 5 2018

1. september 2018

Rotary Norden nr. 5 2018

Linken nedenfor gir dere tilgang til bladet Rotary Norden nr. 5 2018 og vi håper du har glede av å lese dette bladet!

Minneord over Håvard Størseth

30. august 2018

Minneord over Håvard Størseth

Mandag 28.8.18 fikk vi den triste meldingen om at Håvard Størseth var død etter kort tids sykdom. Han ble 75 år gammel.

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

28. august 2018

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

Last ned årsrapporten her

Asbjørn Strøm ble førstemann

19. august 2018

Asbjørn Strøm ble førstemann

Asbjørn fra Skogn rotaryklubb ble den første som fikk prøve vår nye fjern-oppkobling for datastøtte til brukere.

Guvernørens månedsbrev  juli 2018

21. juli 2018

Guvernørens månedsbrev juli 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet om møtet med RI Presidenten Barry Rassin, og hvilke tanker han har om det nye Rotary-året.

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

7. juli 2018

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

Verdig prisvinner: Svein Helge Falstad med diplomet og medaljen som viser at han er tildelt Rotarys hederspris.

Røros Rotary klubb sine to  siste utvekslingsstudenter

27. juni 2018

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter møttes på Røros 17. mai.
Fra venstre er Sandy Huang fra Taiwan. Til høyre er Liza Kneebone.I midten Johana Moan, «søster» til både Sandy og Liza. Datter til første vertsfamilie.

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

26. juni 2018

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

Det inviteres nå til å delta i et nytt Global Grant prosjekt. Nidarvoll RK er initiativtaker.
Kria Dalan er en frivillig studentorganisasjon hvis formål er å bidra til
bærekraftig utvikling i Øst-Timor gjennom solidaritetsarbeid.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer