Guvernørens månedsbrev for desember 2017

Månedsbrevet kan også lastes ned som PDF-fil for printing /distribusjon her.

Hyggelig at du leser månedsbrevet.
Jeg kan garantere deg at du vil ha mer kunnskap om hva som skjer i Rotary etter å ha lest brevet enn de som ikke gjør det.

Ja, nå har vel alle vaska golvet og båret inn ved slik at det kan bli jul. Det er viktig med tradisjoner. Her i huset må alt være slik som det har vært i alle år. Jula skal være en høytid som skaper gode øyeblikk og gode minner. Berit og jeg har en diskusjon gående om juletre av plast eller ekte grantre.
Det er en betydelig endring og utfallet er ikke gitt.


Endring i AG-områdene:
Styret i distrikt 2275 må hele tiden vurdere administrasjon og organisering. I forbindelse med dette arbeidet har vi sett på organiseringen av AG-områdene. Styret er enig om at Nordre Norland legges ned som eget AG-område fra og med 1.7.18. Begrunnelsen er at det er få klubber med et samlet antall på 50 medlemmer i et lite geografisk område nær Troms. Klubbene Hadsel, Sortland, Lofoten og Vestvågøy samt Narvik legges til Troms AG-område.

Momsrefusjon
Momsrefusjon er egentlig et litt misvisende ord. MVA-refusjonen er en statlig støtteordning til frivillige organisasjoner, og baserer seg på innrapportert kostnadsnivå. Totalt vil kr 186.164,- utbetales til klubbene, noe som tilsvarer ca 175,- kroner pr medlem. Flere klubber har større utgifter på grunn av prosjekter med mer og vil derfor få en større utbetaling. Vi kan delta i denne ordningen fordi vi har NORFO som administrativt organ for hele landet. I vårt distrikt søkte 38 klubber om MVA-refusjon. Jeg håper at vi får alle med til våren.

Hemne Rotary klubb 50 år.
Den 9.12.17 feiret Hemne Rotary klubb sitt 50 års jubileum på Hotell Koselig. President Inger Govasli gjennomgikk klubbens historie og viktige hendelser underveis. Guvernøren hilste fra verdenspresidenten og overleverte plakett fra distrikt 2275. Trondhjem Rotary klubb var charterklubb og president Eva Skaar tok for seg oppstarten og historien samt overrakte gaver og blomster. Meldal Rotary klubb ved president Erik T. Loe hilste og overrakte gave og blomster. AG Ruth Mule overrakte blomster fra AG-område Sør-Trøndelag. Det var sang og musikkinnslag og god mat. Takk til Hemne for godt planlagt og gjennomført jubileumsfeiring. Slik skal det gjøres!!

Halvårlig evaluering av måloppnåelse:
Alle presidentene ble oppfordret til å bygge sitt måldokument før rotaryåret startet. Dette dokumentet blir gjennomgått på mine klubbesøk. Jeg vil råde presidentene til å ta en halvårlig evaluering sammen med klubbens medlemmer. Aktuelle spørsmål er hvor langt vi har kommet og om det er nødvendig å endre strategi eller tiltak for å komme i mål til sommeren. Jeg vil kjøre en slik evalueringsrunde for distriktets komiteledere og assisterende guvernører.

Miniseminar om medlemskap:
Det er en fellesnevner for tilnærmet alle klubbesøk: Hvordan skal vi arbeide for å få flere medlemmer og samtidig beholde de vi har. Mange klubber gjør en god jobb som vi vil se resultatene av ut over våren. Imidlertid har flere klubber utfordringer. Derfor har jeg innkalt til et miniseminar om medlemskap i Stjørdal 17. januar. Denne gangen har vi spesielt invitert klubbene i Trondheim samt AG-gruppen. Ass. Sonekoordinator Laila Lerum vil komme for å gi oss verktøy som kan brukes til å iverksette tiltak og planer som skaper kontinuitet.

Polio
Rotary har nå vaksinert 450 millioner barn og derved hindret 650 000 tilfeller av polio. I 2013 hadde vi 416 tilfeller. Så langt i år har vi 17 tilfeller. Arbeidet virker, men polioviruset er flink til å gjemme seg. Nå skal de nye generasjonene vaksineres for å fjerne Polio fra jordens overflate. Verdenspresidenten sier i sin julehilsen at kanskje har vi nådd målet om en poliofri verden i 2018. Vi må leve i håpet, men ikke redusere innsatsen.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledning til å takke alle dere flotte rotarianerne vi har møtt på våre besøk i klubbene. Jeg har besøkt 40 klubber når julen ringes inn. Det kan til tider være slitsomt med lange reiser, men det varmer alltid å møte dere. Det gir arbeidet mening. Jeg er oppriktig stolt av det dere gjør for andre rundt om i vårt vidstrakte distrikt. Jeg vil ønske dere alle ei fredelig og god jul. Når det nye året kommer er vi i gang igjen.
Så: "Spøtt i nævan å ta åran fatt"

Toralf Pedersen
DG 2275

    


 
Vårt Global Grant prosjekt i Armenia er i full drift

20. mars 2018

Vårt Global Grant prosjekt i Armenia er i full drift

Prosjektet er tidligere omtalt på hjemmesiden i januar. Det angår innkjøp av manglende medisinsk utstyr.

Rotary's supportsider

11. mars 2018

Rotary's supportsider

- Her finner du alt om din Rotary webside
- Artikler om redigeringsverktøyet
- Nyheter om Rotary webløsning og e-post

Guvernørens månedsbrev for februar 2018

24. februar 2018

Guvernørens månedsbrev for februar 2018

Hold deg oppdatert på hva som har skjedd i vårt distrikt siste måned og les guvernørens månedbrev.

TRF seminar gjennomført med Skogn og Levanger Rotary

23. februar 2018

TRF seminar gjennomført med Skogn og Levanger Rotary

Torsdag 08.02.18 gjennomførte Skogn- og Levanger Rotary fellesmøte om temaet Rotary Foundation.
TRF komiteen ønsker gjerne å få spørsmål om foredrag/orienteringer i distriktets klubber, eller på Presidentforumer.

Guvernør for Distrikt 2275 for 2020-2021

21. februar 2018

Guvernør for Distrikt 2275 for 2020-2021

Vi gratulerer Terje Gaarden som Guvernør for Distrikt 2275 for 2020-2021.
Terje Gaarden kommer fra Åsen Rotary Klubb.

Guvernørens månedsbrev for januar 2018

31. januar 2018

Guvernørens månedsbrev for januar 2018

Hei alle sammen. Da er vi i gang igjen og vi har snart lagt bak oss en hektisk januar måned. Jeg skal etter beste evne forsøke å formidle noe av det som har foregått i distriktet.

Rotarys Leder- og Nettverkskonferanse 2018

31. januar 2018

Rotarys Leder- og Nettverkskonferanse 2018

Dette er den niende Leder- og Nettverkskonferanse Trondheim Internasjonale Rotary klubb arrangerer. Klubben sier at vi kan regne med et tilsvarende arrangement siste eller nest siste mandag i januar 2019

Rotary D2275 er med i et Global Grant prosjekt i Armenia

27. januar 2018

Rotary D2275 er med i et Global Grant prosjekt i Armenia

Prosjektsted: Mother and Child Austrian Hospital of Gyumri.
Formål: Innkjøp av manglende medisinsk utstyr
Gyumri Rotaryklubb er ledende prosjektpartner.

Nå venter vi på at Rotary Foundation skal godkjenne søknaden.

Miniseminar om medlemskap Stjørdal onsdag 17.1.18

19. januar 2018

Miniseminar om medlemskap Stjørdal onsdag 17.1.18

Guvernør Toralf Pedersen hadde invitert klubbene i Trondheim/Malvik samt Stjørdal og de assisterende guvernørene til seminaret. Godt oppmøte med 26 deltakere.

Kurs i NORFOs digitale tjenester på Røros

12. januar 2018

Kurs i NORFOs digitale tjenester på Røros

AG område Sør-Trøndelag inviterte til kurs på Røros.

Direkte lenker

Følg distiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer