Guvernørens månedsbrev for januar 2018


Månedsbrevet kan også lastes ned som PDF-fil for printing /distribusjon her.

Guvernørens månedsbrev for januar 2018.

Hei alle sammen. Da er vi i gang igjen og vi har snart lagt bak oss en hektisk januar  måned.  Jeg skal etter beste evne forsøke å formidle noe av det som har foregått i distriktet.


Datakurs i AG-område Sør-Trøndelag på Røros 12. og 13 januar.
AG Ruth Astrid har en enkel og grei filosofi hva angår ny teknologi, «Skal vi ha glede av det nye, må vi lære oss å bruke det!»  Derfor arrangerte hun datakurs for alle klubbene i Sør-Trøndelag på Røros fredag 12. og lørdag 13. januar.  Foredragsholder og lærer var DICO Trond Nielsen.  Kurset tok for seg Medlemsnettet og litt om sosiale media.  Alle jeg har snakket med mente dette var svært nyttig og gjør det mulig å løse oppgavene både på medlemsnettet og på hjemmesiden.  Ros til Ruth, til Trond og til aktive kursdeltakere.  Du finner en artikkel om kurset på distriktets hjemmeside. 
 
Miniseminar om medlemskap Stjørdal onsdag 17.1.18
Guvernøren hadde invitert klubbene i Trondheim/Malvik og Stjørdal samt alle AG-ene til denne samlingen.  Hensikten var å gi hverandre flere verktøy i verktøykassen i arbeidet med medlemskap.  Egentlig var det ass.sonekoordinator Laila Lerøy som skulle være hovedforedragsholder, men hun ble syk og sonekoordinator Lena Mjerskaug steppet inn på kort varsel og gjorde en imponerende innsats.  Vi hadde som mål å kunne bygge opp en langsiktig plan for dette arbeidet.  Det er viktig at det skapes kontinuitet i dette arbeidet.  Vi har lagt ut et kort resyme på hjemmesiden til distriktet og sist søndag sendte vi ut 
Lena sin presentasjon og AG Erik sitt referat.  I tillegg har vi sendt ut et lite og enkelt evalueringsskjema for å evaluere egen klubb. 
 

Evaluering av egen klubb
Et viktig tiltak for å vite hvordan medlemmene har det i egen klubb er å gjennomføre en enkel evaluering.  Denne kunnskapen skaper plattformen for den argumentasjonen du vil bruke når du inviterer noen med til klubbens møter.  Flere klubber har allerede gjennomført en slik evaluering.  Åsen Rotary klubb har kjørt en prosess hvor alle svarte anonymt på nettet.  De brukte skjemaet som ble sendt ut sist helg.  Jeg var også på besøk i Bjugn 22.1.18. De hadde gjennomført en evaluering basert på et skjema de selv hadde utarbeidet.  Tilbakemeldingen fra begge klubbene var at evalueringen gav nyttig informasjon som de vil arbeide videre med.  Bjugn hadde til og med evaluert distriktet og det gir guvernøren noen tanker for videre drift.  Det er viktig at en slik prosess gjøres på en trygg måte hvor hver enkelt som svarer er anonyme.  Det er det samlede resultatet klubben skal arbeide videre med.

Nettverkskonferanse i regi av Trondheim Internasjonale mandag 29.1.18.
President Terje Ruud åpnet konferansen og ønsket velkommen.  Kveldens hovedtema var sammenslåingen av Trøndelagsfylkene til Trøndelag fylke.  Foredragsholder var fylkesmann Frank J. Jenssen. Han kalte foredraget: Ett Trøndelag – fra formell samling til reell samhandling. Han informerte om organisering, oppgaver og stedsplassering.  Et godt og informativt foredrag.
Banksjef Arnstein Hellem tok for seg hvordan vi skal finansiere startkapital for nye bedrifter.  Via nettet får interesserte adgang til å kjøpe aksjer i nye bedrifter.  Små beløp fra mange kan gi tilstrekkelig kapital til å komme i gang.  Dette kalles for crowd  funding og Hellem mente at dette var fremtidens måte å skaffe startkapital på.

Global Grant – utstyr til sykehus i Armenia.
Guvernøren har på grunnlag av solid saksbehandling i TRF-komiteen besluttet at vi skal delta i dette prosjektet som er spesielt rettet mot mødre og barn.  Det er distrikt 2305 og 2250 som har hovedansvaret og vi går inn med ca kr. 25000,-. En viktig grunn for vår deltakelse er å trekke erfaring fra å arbeide med store internasjonale prosjekter.  Nå venter vi på at prosjektet skal godkjennes i RI.

Samfunnsprosjekter og Distrikt Grant.
TRF-komiteen hadde møte 15.1.18 og fikk behandlet alle søknader som hadde kommet inn innen fristen.  Det gledelige er at vi får stadig flere søknader på stadig flere prosjekt.  Dette er i tråd med våre strategiske målsetninger.  Det er selvfølgelig slik at ikke alle får innvilget sine søknader og noen må tåle at de får mindre enn de har søkt om. Jeg er trygg på at TRF-komiteen har vurdert og behandlet alle søknader på en solid måte.  
Mer enn noen gang må jeg understreke at skal vi høste av fondene må vi være villig til å så – det vil si å betale inn til fondene.  Målet om innbetaling til TRF er 100 US pr medlem.


Rotary Peace Fellow - komiteleder
RI starter nå søkeprosessen for de som ønsker å utdanne seg som Rotary Peace Fellow ved ett av Rotary sine fredsuniversitet. For å delta i dette arbeidet må distriktet ha en komiteleder med forkortelsen RPFC (Rotary Peace Felleowship Subcommitee Chair)
Carl Petter Sakshaug fra Stjørdal Rotary klubb har tatt på seg denne oppgaven for i år.  Ta kontakt med ham om dere har aktuelle søkere.

Kommunikasjon:
Finn Jarle Sørli har nå oppgaven med å legge inn nyheter på hjemmesiden.  Du har to viktige kommunikasjonsplattformer som du bør følge: Det er hjemmesiden til Rotary 2275 og facebook Rotary distrikt 2275.  Søk deg frem på facebook og lik siden.  Da er du med. I tillegg sender vi en del info direkte til klubbene og i enkelte tilfeller til den enkelte medlem.  Mange gjør mye for at du skal være orientert om det som skjer i Rotary.

Medlemsutviklingen:
I henhold medlemsnettet hadde vi 1162 medlemmer ved utgangen av desember.  Ved utgangen av januar har vi 1165 medlemmer. Et lite lysglimt fra en ny vår?

Stjørdal 31.1.18


Toralf Pedersen
DG 2275

 
Distriktskonferansen 2018

21. september 2018

Distriktskonferansen 2018

Fra åpningen distriktskonferansen 2018 v. Guvernør Thor Olav Olsen.

Håndbok  Rotary International  D 2275  2018/19

16. september 2018

Håndbok Rotary International D 2275 2018/19

Lastes ned her

Guvernørens månedsbrev-August 2018

4. september 2018

Guvernørens månedsbrev-August 2018

En av de viktigste, mest arbeidskrevende og triveligste oppgavene guvernøren har, er å besøke alle klubbene rundt om i distriktet

Rotary Norden nr. 5 2018

1. september 2018

Rotary Norden nr. 5 2018

Linken nedenfor gir dere tilgang til bladet Rotary Norden nr. 5 2018 og vi håper du har glede av å lese dette bladet!

Minneord over Håvard Størseth

30. august 2018

Minneord over Håvard Størseth

Mandag 28.8.18 fikk vi den triste meldingen om at Håvard Størseth var død etter kort tids sykdom. Han ble 75 år gammel.

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

28. august 2018

Årsrapport Rotarydistrikt 2275. 2017-2018

Last ned årsrapporten her

Asbjørn Strøm ble førstemann

19. august 2018

Asbjørn Strøm ble førstemann

Asbjørn fra Skogn rotaryklubb ble den første som fikk prøve vår nye fjern-oppkobling for datastøtte til brukere.

Guvernørens månedsbrev  juli 2018

21. juli 2018

Guvernørens månedsbrev juli 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet om møtet med RI Presidenten Barry Rassin, og hvilke tanker han har om det nye Rotary-året.

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

7. juli 2018

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

Verdig prisvinner: Svein Helge Falstad med diplomet og medaljen som viser at han er tildelt Rotarys hederspris.

Røros Rotary klubb sine to  siste utvekslingsstudenter

27. juni 2018

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter møttes på Røros 17. mai.
Fra venstre er Sandy Huang fra Taiwan. Til høyre er Liza Kneebone.I midten Johana Moan, «søster» til både Sandy og Liza. Datter til første vertsfamilie.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer