Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

Rotarys hederspris tildelt Svein Helge Falstad.                      

Under presidentskiftet i Skogn Rotary torsdag 28. juli 2018 ble Svein Helge Falstad tildelt Rotarys ærespris; Paul Harris Fellowship (PHF). 
I Europa blir utmerkelsen brukt som en æresbevisning til personer som har gjort en spesiell innsats for samfunnet lokalt eller internasjonalt. Det er den lokale Rotaryklubb som sender en begrunnet søknad til Rotary International samtidig som klubben må gi en økonomisk støtte til Rotarys arbeide. 
Skogn RK har siden 1989 delt ut PHF til i alt seks personer som ikke har vært medlem i Rotary. Prisen ble utdelt av avtroppende president i Skogn Rotaryklubb, Trond Knudsen. Han ga følgende begrunnelse for tildelingen:
Svein Helge har gjort seg bemerket på flere måter når det gjelder samfunnsgagnlig arbeid. Han har gjennom mange år lagt ned en formidabel innsats for heimbygda si, Ekne. Han ble derfor tidligere i år hedret av mange lag og foreninger under en tilstelning i heimbygda. Der møtte representanter fra sanitetsforeninger, idrettslag, skolekorps, sangkor, ungdomslag, 4H, menighetsråd og småbåtforening, og alle takket for arbeidet som han hadde lagt ned. Han har lagt ned en stor innsats for Falstadsenteret og senterets venneforeninger. Svein Helge har også vært arkitekten bak Facebook-portalen «Ekne-info». Hans intensjon gjennom etableringen og driften av denne plattformen, var å gi lokalsamfunnet informasjon om det som foregår i bygda. Portalen har blitt veldig populær, og den har bidratt til å gjøre lokalsamfunnet sterkere og rikere med økt samhold og fellesskap. Svein Helge har også i mer enn 30 år vært en dyktig journalist i fylkets aviser. Gjennom en ryddig og god journalistikk, har han bidratt til å spre omfattende samfunnskunnskap på flere områder.     

                         

PRESIDENTSKIFTE:  

Under møtet overtok Johan Holan stafettpinnen som president i Skogn Rotaryklubb etter Trond Knudsen. 


Styret forøvrig for 2018/2019 består av Arve Brenne (sekretær), Marianne Skreden (kasserer), Torbjørn Brenne (klubbvert).     


                                                                        


 
Guvernørens månedsbrev  juli 2018

21. juli 2018

Guvernørens månedsbrev juli 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet om møtet med RI Presidenten Barry Rassin, og hvilke tanker han har om det nye Rotary-året.

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

7. juli 2018

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

Verdig prisvinner: Svein Helge Falstad med diplomet og medaljen som viser at han er tildelt Rotarys hederspris.

Røros Rotary klubb sine to  siste utvekslingsstudenter

27. juni 2018

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter møttes på Røros 17. mai.
Fra venstre er Sandy Huang fra Taiwan. Til høyre er Liza Kneebone.I midten Johana Moan, «søster» til både Sandy og Liza. Datter til første vertsfamilie.

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

26. juni 2018

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

Det inviteres nå til å delta i et nytt Global Grant prosjekt. Nidarvoll RK er initiativtaker.
Kria Dalan er en frivillig studentorganisasjon hvis formål er å bidra til
bærekraftig utvikling i Øst-Timor gjennom solidaritetsarbeid.

Guvernørens månedsbrev for juni 2018

21. juni 2018

Guvernørens månedsbrev for juni 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet, "Min reise som guvernør er straks over. En reise som har gitt både Berit og meg minner og venner for livet."

Tid for å kontrollere Medlemsnett

20. juni 2018

Tid for å kontrollere Medlemsnett

Gjør din neste presidenten en tjeneste: Sørg for at klubben har korrekte medlemsliste og rollefordeling i Medlemsnett.

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

6. juni 2018

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

Her er en trinn for trinn beskrivelse av hvordan du som var deltaker på PETS 2018 skal finne presentasjonene som er gjort tilgjengelige på MEDLEMSNETT

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

26. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

Guvernøren innleder Månedsbrevet med en kjent og kjær barnesang,
«Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!»

Slik skal mai være, fylt av glede over en ny vår og
sommer.

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

6. mai 2018

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

30-årsdagen nærmer seg, og i Rotarys ånd gir klubben gaver.

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

30. april 2018

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

Vårmøtet vedtok 14 april Rotarys nye kommunikasjonsplan (se vedlegg). Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer