PLANER

STRATEGISK PLAN 2016-19
Verdenspresident Ian Riseley 2017-18 har gitt ut en brosjyre "Presidential Theme and Cititation" hvor han fokuserer sitt valgspråk for 2017-18:
"Rotary: Making a Difference". Her markerer han betydningen av at Rotary skal være en organisasjon som kan skape en forskjell gjennom vår virksomhet. Han fokuserer på at klubbene må styrkes, og at vi må ha fokus på humanitære peosjekter. Videre må Rotaryklubbene sin virksomhet omtales i lokalsamfunnet og derved gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer. Det er en strategi vi kjenner oss igjen i,  og som vi gjerne vil bære videre i vårt distrikt. Det er bakgrunnen for at vi har utviklet en strategisk plan over tre år i perioden 2016-19. Denne planen vil væ're "paraplyen" for utviklingen av måldokument og operative planer i klubbene. Vær oppmerksom på at vi fra 01.07.2017 får et slagord for Rotary: 
"Rotary: People of Action". DG Helge Schjølberg, DGE Toralf Pedersen og DGN Thor O Olsen liker dette slagordet og bruker det i den strategiske planen.
Her er planen:
Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer