roller 2017-18

Pedersen, Toralf - Distriktsguvernør 
Lingstad Hilde - Distriktssecretær 
Holberg, Stein Morten - Distriktskasserer
Frisk, Lilly Cecilie – Assisterende Guvernør
Arne Markussen - Assisterende Guvernør
Furfjord Hans Edgar – PDG/Assisterende Guvernør
Skodvin, Harald - Assisterende Guvernør
Lundemo, Idar Per - Assisterende Guvernør
Lund, Erik - Assisterende Guvernør
Roaldset, Trygve - Assisterende Guvernør
Mule, Ruth Astrid Eng - Assisterende Guvernør
Strand, Ellen R O - DYEO 
Wellendorf, Inger_Ruthgerda - DRFC 
Rishaug, Harry Morten – Leder Medlemsskapskomiteen 
Slettahjell, Tore Jørgen - District PR 
Nielsen, Trond - DICO 
Moe, Eiliv T – PDG/CoL-representant
Slettahjell, Tore Jørgen – Webredaktør 
Olsen, Thor O - DGE 
Kjellmark, Ole Jørgen - DGN

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer