DISTRIKTET / ROLLER 2018-19

roller 2018-19

Olsen, Thor O. - Distriktsguvernør 
Hovd Anne - Distriktssekretær 
Kvamme, Oddbjørg - Distriktskasserer
Frisk, Lilly Cecilie – Assisterende Guvernør
Arne Markussen  – Assisterende Guvernør
Strømhaug Per K. – Assisterende Guvernør
Lundemo, Idar Per – Assisterende Guvernør
Torp, Tore A - Assisterende Guvernør
Jacobsen, Torbjørn– Assisterende Guvernør
Mule, Ruth Astrid Eng - Assisterende Guvernør
Strand, Ellen R O – DYEO 
Gjemble, Jon - DRFC 
Rishaug, Harry Morten – Leder Medlemsskapskomiteen 
Slettahjell, Tore Jørgen – District PR 
Krogstad, Tore – DICO 
Moe, Eiliv T – PDG/CoL-representant
Sørli, Finn Jarle – Webredaktør 
Kjellmark, Ole Jørgen – DGE 
Gaarden, Terje DGN

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer