PLANER / STRATEGISK PLAN 2016-19

STRATEGISK PLAN 2016-19

Verdenspresident Ian Riseley 2017/18 har utgitt en brosjyre "Presidential Theme & Citation" hvor han fokuserer sitt valgspråk for 2017/18 Rotary:" Making a difference".  Her markerer han betydningen av at Rotary skal være en organisasjon som kan skape en forskjell gjennom vår virksomhet.  Han fokuserer på at klubbene må styrkes og at vi må ha fokus på humanitære prosjekter.  Videre må Rotaryklubbene sin virksomhet omtales i lokalsamfunnet og derved gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.  Dette er en strategi vi kjenner oss igjen i og som vi gjerne vil bære videre i vårt distrikt.  Det er bakgrunnen for at vi har utviklet en strategisk plan over 3 år i perioden 2016-2019.  Denne strategiske planen vil være "paraplyen" for utvikling av måldokument og operative planer i klubbene.  Vær oppmerksom på at vi fra 1.7.17 får et slagord for Rotary: "Rotary - people of action".  DG Helge Schjølberg, DGE Toralf Pedersen og DGN Thor O. Olsen liker dette slagordet og bruker det i den strategiske planen.  DGE Toralf Pedersen sier at dokumentene vil være grunnlag for diskusjoner om mål for vår virksomhet under PETS 1.4.17.

Klikk på denne linken for å se Strategisk plan for 2016-19

Klikk på denne linken for å finne RI-president Ian Riseley's brosjyre "Presidential Theme & Citation"


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer