DISTRIKTSORGANISERING / ASSISTERENDE GUVERNØRER 2020-21


ASSISTERENDE GUVERNØRER 2020-21

ASSISTERENDE GUVERNØR LILLY FRISK

AG Distrikt 2275 - Finnmark
Alta Rotaryklubb

Lilly Frisk
Svaneveien 81, 9512 Alta
Mobil:  +47 917 63 314
E-post: AG.FM.2275@rotary.no
  ASSISTERENDE GUVERNØR ARNE MARKUSSEN  

  AG Distrikt 2275 - Troms og Nordre Nordland
  Harstad Rotaryklubb

  Arne Markussen
  Røsslyngveien 4,  9414 Harstad
  Mobil: +47 915 52 146
  E-post: ag.tn.2275@rotary.no ASSISTERENDE GUVERNØR Per K. Strømhaug

 AG Distrikt 2275 - Søndre Nordland

 Bødø Sentrum
 Per K. Strømhaug
 Sjøgata 6, 8006 Bodø
 Mobil:  +47 415 03 031                                                                                                                                                                                                              E-post: perstromhaug@gmail.comASSISTERENDE GUVERNØR IDAR P. LUNDEMO

AG Distrikt 2275 - Nordre Trøndelag
Levanger Rotaryklubb

Idar P. Lundemo
Ulvesveien 25, 7604 Levanger
Mobil:  +47 900 10 110                                                                                                                                                     E-post: AG.NT.2275@rotary.noASSISTERENDE GUVERNØR Tore A. Torp

AG Distrikt 2275 - Trondheim
Nidarvoll Rotaryklubb

Tore A. Torp
Hugins Veg 1, 7033 Trondheim
Mobil:  +47 901 03 354
E-post: AG.TRD.2275@rotary.noASSISTERENDE GUVERNØR RUTH ASTRID ENG MULE

AG Distrikt 2275 - Søndre Trøndelag
Orkdal Rotaryklubb

Ruth Astrid Enge Mule
Øvre Rømmesbakkan 10, 7300 Orkanger
 Mobil:  +47 413 74 336
 E-post: AG.ST.2275@rotary.no


ASSISTERENDE GUVERNØR Torbjørn Jacobsen

AG Distrikt 2275 - Nordmøre
Frei Rotaryklubb

Torbjørn Jacobsen
Solstien 8, 6520 Frei
Mobil:  +47 992 23 436
E-post: AG.NM.2275@rotary.no


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer