DISTRIKTSORGANISERING / ASSISTERENDE GUVERNØRER 2022-23


ASSISTERENDE GUVERNØRER 2021-22


ASSISTERENDE GUVERNØR ARNE MARKUSSEN  

AG Distrikt 2275 - Troms og Finnmark

Harstad Rotaryklubb
Arne Markussen
Røsslyngveien 4,  9414 Harstad
Mobil: +47 913 52 146
E-post: arne.m@polarkonsult.com ASSISTERENDE GUVERNØR Per K. Strømhaug

 AG Distrikt 2275 - Nordland
 Bødø Sentrum
 Per K. Strømhaug
 Sjøgata 6, 8006 Bodø
 Mobil:  +47 415 03 031                                                                                                                                                          E-post: perstromhaug@gmail.comASSISTERENDE GUVERNØR Tommy Raaen

AG Distrikt 2275 - Nordre Trøndelag
Stjørdal Rotaryklubb
Tommy Raaen
Adresse
Mobil:  +47 986 57 737                                                                                                                                                     E-post: AG.NT.2275@rotary.noASSISTERENDE GUVERNØR Hege Elizabeth Dale

AG Distrikt 2275 - Trondheim
Lade Rotaryklubb
Hege Elizabeth Dale
Nygata 28, 7014 Trondheim
Mobil:  +47 916 07 774
E-post: AG.TRD.2275@rotary.no
ASSISTERENDE GUVERNØR RUTH ASTRID ENG MULE

AG Distrikt 2275 - Søndre Trøndelag
Orkdal Rotaryklubb
Ruth Astrid Enge Mule
Øvre Rømmesbakkan 10, 7300 Orkanger
 Mobil:  +47 413 74 336
 E-post: AG.ST.2275@rotary.no


ASSISTERENDE GUVERNØR Torbjørn Jacobsen

AG Distrikt 2275 - Nordmøre
Frei Rotaryklubb

Torbjørn Jacobsen
Solstien 8, 6520 Frei
Mobil:  +47 992 23 436
E-post: AG.NM.2275@rotary.no


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer