Henta vikingesverd heim til Surnadal

I 1994 da kirkegarden ved Mo Kirke i Surnadal skulle utvides ble det funnet en vikingegrav datert tilbake til 900-tallet. I grava lå en mann i et skip. Mannen hadde fått med seg et fint sverd, to spyd, en bunt piler, to kniver, tang, sigd, bryne, flint til ildlaging, en perle av rav – to av glass og en av skifer. Våpnene forteller at mannen var velstående, sigden og tanga at han var bonde.

Surnadal Rotaryklubb engasjerte seg i historien og funnet. I 1997 satte de opp informasjonstavler ved kirka. I 2002 hellela de båtgrava i form av et skip og i 2010 ble det besluttet å få laget en kopi av sverdet funnet i grava. Dette for å synliggjøre vikinghistorien i Surnadal. I 2011 ble det opprettet kontakt med Nidarosdomens Restaureringsarbeider i Trondheim. Smedene begynte med å granske sverdet som ligger trygt bevart på vitenskapsmuseet i Trondheim. På bakgrunn av det ble det tegnet skisser av sverdet. I 2017 besluttet Rotaryklubben å gå videre med prosjektet. Sentrale prosjektledere i Surnadal Rotaryklubb har vært Jørn Tage Angvik og Kjetil Halle.

Smedene hos Nidarosdomens Restaureringsarbeider fikk oppdraget med lage en så tro kopi av sverdet som det lot seg gjøre. I arbeidet besøkte smedene igjen vitenskapsmuseet for å ta fram så mange detaljer som mulig fra originalen. Materialer, ornamentering og utsmykking er lik det opprinnelige med unntak av gull som av kostnadshensyn er byttet ut med kobber. Stålet, treet i skjeftet, sølv og bronse er brukt som originalt.

– Dette har vært et interessant og spennende oppdrag. Det er laget få vikingesverd så nær opp til originalen som dette i Norge. Så vi har brukt prosjektet som læring, sier smed og prosjektleder for sverdet Odd Holmberget ved Nidarosdomens Restaureringsarbeider.

Den 2. juni 2020 kunne Surnadal Rotaryklubb hente sverdet i Trondheim. Sverdet har en samlet kostnad på 125.000 kroner inkludert oppdrag med å skrive en historie om sverdets opprinnelse i 900-tallets vikingsamfunn i Surnadal. For å få sverdet finansiert er det i tillegg til Rotary åtte investorer med. Surnadal Sparebank, Sparebank 1 SMN, Gjensidige Surnadal, Olav Thon-gruppa, LL Holding, Talgø Invest, Svorka og Surnadal Heimbygdlag. Alle ni eier hver sin andel i sverdet. Dette sikrer lokalt eierskap og at det ikke forsvinner ut av dalføret om en av eierne skulle gjøre det.

– Surnadal Rotaryklubb er stolt av å ha fått ferdig sverdet, og det skal stilles ut offentlig, sier president Geir Forbregd i Surnadal Rotaryklubb.

Sverdet skal stilles ut i et monter sentralt på Thon Hotell Surnadal. Surnadal kommune har påtatt seg å stå for monteren. Sverdet med en plakett som forteller dets historie skal være lett synlig. Planen er å ha en offisiell avduking av sverdet i månedsskiftet september-oktober. Videre vil skoleklasser som har kommet til vikingetiden i historie hvert år bli invitert til hotellet for å få historien om sverdet, og elevene skal også få ta og føle på det.

– Vi håper sverdet og dets historie er noe alle virkelig kommer til å sette pris på, sier Forbregd.

Surnadal Rotaryklubb ønsker å bygge videre på prosjektet. En høvding etter datidas størrelse kledd i drakt lik den som er funnet i grava til å stille ved siden av monteren med sverdet kan være neste steg. Videre ser rotaryklubben for seg det kan lages en animasjonsfilm basert på historien rundt sverdet og Surnadal på 900-tallet.

– I Gisle Surssons saga som dels utspiller seg i Surnadal på 900-tallet fortelles det spennende historier om fattig og rik i datidas surnadalsamfunn, sier Forbregd.


Fra venstre: Prosjektleder Odd Holmberget hos Nidarosdomens Restaureringsarbeider, President Geir Forbregd i Surnadal Rotaryklubb og Distriktsguvernør Ole Jørgen Kjellmark for Rotarydiskrikt Møre, Trøndelag og Nord-Norge.

Fra venstre: Håkon Bruset, Else Brandhaug Andresen, Distriktsguvernør Ole Jørgen Kjellmark, Geir Forbregd, Trygve Roaldset, Astrid Roaldset og Edvard Bruset.

 
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV DESEMBER 2020

2. desember 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV DESEMBER 2020

I denne utgaven
• Rotaryfamilien
• Månedstema
• Klubbjubileer
• Tromsø Syd – 50 år
• Nytt fra distriktet
• Seminar om medlemsutvikling
• Viktig med Nettmøter

Nye tiltak for å slå ned på smitten av Covid-19

8. november 2020

Nye tiltak for å slå ned på smitten av Covid-19

Siste dagers utvikling av Covid 19 gjør at vi må gjøre en felles innsats i håp om å slå ned smitten.
De siste uke har smitten økt veldig, mest i de store byene, men også i mindre kommuner.
Les her hvilke tilak og råd Guvernøren gir

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2020

1. november 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2020

I denne utgaven
• Melding fra TRF-komitéen v/Jon Gjemble
• Månedstema
• Klubbjubileer
• 70 år i Rotary tjeneste
• Nytt fra distriktet – og Norfo: Høstmøtet og TV-aksjonen

Takkebrev med donasjon til END POLIO NOW

18. oktober 2020

Takkebrev med donasjon til END POLIO NOW

Det er utarbeidet et forslag til takkebrev for dem som vil gi penger til WPD via våre klubber. Det kan enkelt endres mottakernavn/sum/klubblogo

Invitasjon til nettmøte

4. oktober 2020

Invitasjon til nettmøte

Kjære Rotarymedlemmer i distrikt 2275.

Jeg inviterer alle som ønsker til en nettprat. Se vedlagte invitasjon. Håper å se deg på nett den 21.oktober 2020.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2020

1. oktober 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2020

I denne utgaven
• Distriktskonferansen 2020 * Vel blåst *
• Rotarys Månedstemaer
• Klubbjubileer – tenk 70 år!
• Verdens Poliodag 24.oktober
• Fokus på yrker – «Heisprøven»
• Nytt fra distriktet - Høstmøtet
• Distriktet hjelper gjerne

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele verden!

29. september 2020

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele verden!

En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary), som er partnere i Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå har alle klubber en unik mulighet til å være med på den siste mila mot mål

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2021 – 2022.

15. september 2020

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2021 – 2022.

Distriktets guvernør velges som kjent for ett Rotaryår. Distriktet skal i løpet av høsten 2020/vinteren 2021 nominere kandidat for perioden 2023 – 2024.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2020

1. september 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2020

I denne utgaven
- Inntrykk fra klubbesøkene
- Månedstemaer
- Klubbjubileer
- Ungdom, kommunikasjon og opplæring
- Distriktskonferansen 2020

Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

19. august 2020

Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

Åsen Rotaryklubb har valgt temaet «Miljø og vann – og Rotary som fredsaktør» for Distrikts- konferansen i 2020.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer