Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

Åsen Rotaryklubb har valgt temaet «Miljø og vann – og Rotary som fredsaktør» for Distrikts- konferansen i 2020. På konferansen blir du tatt med inn i miljøet og får høre interessante og gripende foredrag.
   Temaet er dekkende for vårt engasjement både lokalt og ute i verden, der rotarianere kommer sammen om store og små prosjekter for å hjelpe andre og bidra til fred og samvær i verden.  Gjennom dette ønsker vi å sette Rotary sjuende satsningsområde på kartet.
«Supporting the Environment»

Velkommen Stjørdal 18.-20.september 2020

Påmelding til Distriktskonferansen
Program....

Distriktskonferansen skal være et høydepunkt i Rotaryåret, der rotarianere kan samles til inspirasjon og påfyll, samt treffe medlemmer og gjester. Arrangementskomiteen har vurdert situasjonen nøye og kommet til at dagens anbefalinger gir rom for å kjøre konferansen som planlagt, - dog med noen begrensninger.

På grunn av rådende situasjon rundt Covid 19 vil Rotary Distrikt 2275 bemerke følgende:

Vi har fått forsikringer fra hotellet at de vil følge alle gjeldende smitteverntiltak. Dette gjelder desinfeksjon og renhold, samt nødvendig avstand mellom de som deltar på konferansen.

Hotellet har satt et tak på 80 personer, noe som kanskje medfører at vi må sile blant påmeldte.
Hvis situasjonen i samfunnet endrer seg vil vi informere.
Skulle konferansen bli avlyst vil innbetalte deltakeravgifter bli tilbakebetalt.
Vi ber om forståelse for dette.

----------------------
Distriktsstyret minner om årsmøtet som avholdes på lørdag 19.september - etter det øvrige programmet. Vi henstiller til klubbene å sende delegater til årsmøtet. 

Håper å se deg på Stjørdal.

Med hilsen
Terje Gaarden
Distriktsguvernør 2020-2021
Rotary Distrikt 2275
 
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2021

7. november 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet
- Status ungdomsutveksling
- Status medlemsutvikling
- Klubbjubileer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2021

10. oktober 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet
- Orientering fra Distriktskonferansen
- Status fra klubbesøk
- Status medlemsutvikling
- Klubbjubileer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2021

10. oktober 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Klubbjubileer

Pressemelding

22. august 2021

Pressemelding

Rotary i Norge oppretter inntil 5 årlige stipend for ungdommer (16-17 åringer) som ønsker å delta på vårt program for internasjonal ungdomsutveksling, øremeket «utenforskap».

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV AUGUST 2021

8. august 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV AUGUST 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Klubbjubileer

Tema for august er ”Membership and new club development month”, Medlemskap og måneden for utvikling av nye klubber.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JULI 2021

6. august 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JULI 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Endringer i Distriktets stab
- Klubbjubileer

Guvernørens notater 2020 - 2021

1. juli 2021

Guvernørens notater 2020 - 2021

Les fra Guvernør Terje Gaardens opplevelser gjennom hans guvernør år

SMELTEDIGEL #6

10. juni 2021

SMELTEDIGEL #6

Distriktet inviterer til felles nettmøte 16.juni 2021 kl 19-20.
Dette møtet vil bli viet ACTION-Gruppen og forberedelsene til ACTION 2021-2024.
Et par nyheter i Verktøykassa vises fram.
Andre saker etter behov.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JUNI 2021

1. juni 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JUNI 2021

I denne utgaven
• Rotary Fellowships
• Månedstemaer
• Klubbjubileer
• Tilbakeblikk og framoverblikk Dream-Team D2275
• Hva får vi igjen?
• ACTION 2021-2024
• ROTARY-QUIZ KAMPANJE

MÅNEDSTEMA: ROTARY FELLOWSHIPS

SMELTEDIGEL 5

19. mai 2021

SMELTEDIGEL 5

Distriktet inviterer alle medlemmene til felles nettmøte, onsdag 26.mai 2021 - kl 19.

Møtet vil bli viet ACTON-gruppens arbeid med tanke på medlemsutvikling, pluss andre aktuelle temaer.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer