Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

Åsen Rotaryklubb har valgt temaet «Miljø og vann – og Rotary som fredsaktør» for Distrikts- konferansen i 2020. På konferansen blir du tatt med inn i miljøet og får høre interessante og gripende foredrag.
   Temaet er dekkende for vårt engasjement både lokalt og ute i verden, der rotarianere kommer sammen om store og små prosjekter for å hjelpe andre og bidra til fred og samvær i verden.  Gjennom dette ønsker vi å sette Rotary sjuende satsningsområde på kartet.
«Supporting the Environment»

Velkommen Stjørdal 18.-20.september 2020

Påmelding til Distriktskonferansen
Program....

Distriktskonferansen skal være et høydepunkt i Rotaryåret, der rotarianere kan samles til inspirasjon og påfyll, samt treffe medlemmer og gjester. Arrangementskomiteen har vurdert situasjonen nøye og kommet til at dagens anbefalinger gir rom for å kjøre konferansen som planlagt, - dog med noen begrensninger.

På grunn av rådende situasjon rundt Covid 19 vil Rotary Distrikt 2275 bemerke følgende:

Vi har fått forsikringer fra hotellet at de vil følge alle gjeldende smitteverntiltak. Dette gjelder desinfeksjon og renhold, samt nødvendig avstand mellom de som deltar på konferansen.

Hotellet har satt et tak på 80 personer, noe som kanskje medfører at vi må sile blant påmeldte.
Hvis situasjonen i samfunnet endrer seg vil vi informere.
Skulle konferansen bli avlyst vil innbetalte deltakeravgifter bli tilbakebetalt.
Vi ber om forståelse for dette.

----------------------
Distriktsstyret minner om årsmøtet som avholdes på lørdag 19.september - etter det øvrige programmet. Vi henstiller til klubbene å sende delegater til årsmøtet. 

Håper å se deg på Stjørdal.

Med hilsen
Terje Gaarden
Distriktsguvernør 2020-2021
Rotary Distrikt 2275
 
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV DESEMBER 2020

2. desember 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV DESEMBER 2020

I denne utgaven
• Rotaryfamilien
• Månedstema
• Klubbjubileer
• Tromsø Syd – 50 år
• Nytt fra distriktet
• Seminar om medlemsutvikling
• Viktig med Nettmøter

Nye tiltak for å slå ned på smitten av Covid-19

8. november 2020

Nye tiltak for å slå ned på smitten av Covid-19

Siste dagers utvikling av Covid 19 gjør at vi må gjøre en felles innsats i håp om å slå ned smitten.
De siste uke har smitten økt veldig, mest i de store byene, men også i mindre kommuner.
Les her hvilke tilak og råd Guvernøren gir

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2020

1. november 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2020

I denne utgaven
• Melding fra TRF-komitéen v/Jon Gjemble
• Månedstema
• Klubbjubileer
• 70 år i Rotary tjeneste
• Nytt fra distriktet – og Norfo: Høstmøtet og TV-aksjonen

Takkebrev med donasjon til END POLIO NOW

18. oktober 2020

Takkebrev med donasjon til END POLIO NOW

Det er utarbeidet et forslag til takkebrev for dem som vil gi penger til WPD via våre klubber. Det kan enkelt endres mottakernavn/sum/klubblogo

Invitasjon til nettmøte

4. oktober 2020

Invitasjon til nettmøte

Kjære Rotarymedlemmer i distrikt 2275.

Jeg inviterer alle som ønsker til en nettprat. Se vedlagte invitasjon. Håper å se deg på nett den 21.oktober 2020.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2020

1. oktober 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2020

I denne utgaven
• Distriktskonferansen 2020 * Vel blåst *
• Rotarys Månedstemaer
• Klubbjubileer – tenk 70 år!
• Verdens Poliodag 24.oktober
• Fokus på yrker – «Heisprøven»
• Nytt fra distriktet - Høstmøtet
• Distriktet hjelper gjerne

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele verden!

29. september 2020

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele verden!

En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary), som er partnere i Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå har alle klubber en unik mulighet til å være med på den siste mila mot mål

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2021 – 2022.

15. september 2020

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2021 – 2022.

Distriktets guvernør velges som kjent for ett Rotaryår. Distriktet skal i løpet av høsten 2020/vinteren 2021 nominere kandidat for perioden 2023 – 2024.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2020

1. september 2020

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2020

I denne utgaven
- Inntrykk fra klubbesøkene
- Månedstemaer
- Klubbjubileer
- Ungdom, kommunikasjon og opplæring
- Distriktskonferansen 2020

Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

19. august 2020

Distrikt 2275 ønsker deg velkommen til Distriktskonferansen 2020

Åsen Rotaryklubb har valgt temaet «Miljø og vann – og Rotary som fredsaktør» for Distrikts- konferansen i 2020.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer