Pressemelding

Rotary i Norge oppretter inntil 5 årlige stipend for ungdommer (16-17 åringer) som ønsker å delta på vårt program for internasjonal ungdomsutveksling, øremeket «utenforskap». 

Ønsker du et skoleår i utlandet?
Rotary i Norge har lang erfaring med internasjonal ungdomsutveksling. Vi har i tillegg et solid, gjennomprøvd og trygt program for våre ungdommer. Hvert år deltar flere enn 8000 ungdommer fra 130 ulike nasjoner på våre ulike utvekslingsprogrammer.
For skoleåret 2022-23 oppretter vi inntil 5 stipend som det kan søkes på. Stipendet vil også være mulig å søke på for senere skoleår etter 2023. Bakgrunnen for dette stipendet er en hyggelig testamentarisk gave gitt til Rotary, øremerket vår ungdomsutveksling.

 Les pressemeldingen her...

 
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2021

7. november 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet
- Status ungdomsutveksling
- Status medlemsutvikling
- Klubbjubileer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2021

10. oktober 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet
- Orientering fra Distriktskonferansen
- Status fra klubbesøk
- Status medlemsutvikling
- Klubbjubileer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2021

10. oktober 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Klubbjubileer

Pressemelding

22. august 2021

Pressemelding

Rotary i Norge oppretter inntil 5 årlige stipend for ungdommer (16-17 åringer) som ønsker å delta på vårt program for internasjonal ungdomsutveksling, øremeket «utenforskap».

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV AUGUST 2021

8. august 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV AUGUST 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Klubbjubileer

Tema for august er ”Membership and new club development month”, Medlemskap og måneden for utvikling av nye klubber.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JULI 2021

6. august 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JULI 2021

Innhold i dette månedsbrevet:
- Orientering fra Guvernøren
- Endringer i Distriktets stab
- Klubbjubileer

Guvernørens notater 2020 - 2021

1. juli 2021

Guvernørens notater 2020 - 2021

Les fra Guvernør Terje Gaardens opplevelser gjennom hans guvernør år

SMELTEDIGEL #6

10. juni 2021

SMELTEDIGEL #6

Distriktet inviterer til felles nettmøte 16.juni 2021 kl 19-20.
Dette møtet vil bli viet ACTION-Gruppen og forberedelsene til ACTION 2021-2024.
Et par nyheter i Verktøykassa vises fram.
Andre saker etter behov.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JUNI 2021

1. juni 2021

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JUNI 2021

I denne utgaven
• Rotary Fellowships
• Månedstemaer
• Klubbjubileer
• Tilbakeblikk og framoverblikk Dream-Team D2275
• Hva får vi igjen?
• ACTION 2021-2024
• ROTARY-QUIZ KAMPANJE

MÅNEDSTEMA: ROTARY FELLOWSHIPS

SMELTEDIGEL 5

19. mai 2021

SMELTEDIGEL 5

Distriktet inviterer alle medlemmene til felles nettmøte, onsdag 26.mai 2021 - kl 19.

Møtet vil bli viet ACTON-gruppens arbeid med tanke på medlemsutvikling, pluss andre aktuelle temaer.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer