DISTRIKTSORGANISERING / ROLLER 2020-21

roller 2020-21

Gaarden, Terje - Distriktsguvernør 
Holm, Torstein - Distriktssekretær 
Landfall, Einar – Distriktskasserer
Frisk, Lilly Cecilie – Assisterende Guvernør
Arne Markussen  – Assisterende Guvernør
Strømhaug Per K. – Assisterende Guvernør
Lundemo, Idar Per – Assisterende Guvernør
Torp, Tore A - Assisterende Guvernør
Jacobsen, Torbjørn– Assisterende Guvernør
Mule, Ruth Astrid Eng - Assisterende Guvernør
Strand, Ellen R O – DYEO 
Wellendorf, Inger-Ruthgerda - DRFC 
Pedersen, Toralf – Leder Medlemsskapskomiteen 
Karais, Ahmed – District PR 
Krokstad, Tore – DICO 
Moe, Eiliv T – PDG/CoL-representant
Sørli, Finn Jarle – Webredaktør 
Kjellmark, Ole Jørgen – IPDG
Granum, Thor Bertil – DGE


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer