RYLA

Har du spørsmål?

- kontakt ansvarlig i Distrikt 2275:

Ellen R. O. Strand
Høgliflata 14, 8027 Bodø
Mobil +47 917 83 883
ellen.rs@online.no

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer