DISTRIKTSORGANISERING / STYRER, RÅD OG KOMITEER 2020-2021

KOMITEER

DISTRIKT PR


Karais, Ahmed - Komiteleder

Krokstad, T0re - DICO 

Sørli, Finn Jarle - Webredaktør

MEDLEMSUTVIKLING

Pedersen, Toralf - Komiteleder

Olsen, Thor O. - Medlem

Schjølberg, Helge - Medlem 

DISTRIKTETS LEDELSE 

Gaarden, Terje. - Distriktsguvernør

Holm, Torstein Holm - Distriktssekretær


Strand, Ellen R O - Komiteleder  ungdomsutveksling

Gjemble, Jon - TRF-ansvarlig

Karais, Ahmed - Komiteleder PR- og kommunikasjon

Krokstad, Tore- DICO


Landfall, Einar - Distriktskasserer 

Jacobsen, Torbjørn - Assisterende Guvernør

Mule, Ruth Astrid Eng - Assisterende Guvernør 

Torp, Tore A. - Assisterende Guvernør

Lundemo, Idar Per - Assisterende Guvernør              

Strømhaug, Per K. - Assisterende Guvernør  

Markussen, Arne - Assisterende Guvernør

Frisk, Lilly Cecilie - Assisterende Guvernør     

Eiliv T Moe - CoL-representant


 

FONDSSTYRET

IPDG, Thor O. Olsen - Komiteleder

DG, Ole Jørgen Kjellmark
DGE, Terje Gaarden


 KLUBBPRESIDENTERDirekte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer