DISTRIKTSORGANISERING / STYRER, RÅD OG KOMITEER 2022-23

KOMITEER

DISTRIKT PR

Krokstad, T0re - DICO 

Sørli, Finn Jarle - Webredaktør


MEDLEMSUTVIKLING

Slettahjell, Tore Jørgen - Komiteleder

Granum, Thor Bertil. - MedlemDISTRIKTETS LEDELSE 

Roaldset, Trygve. - Distriktsguvernør

Bredesen, Harald - Distriktssekretær

Strømsholm, Geir - Mangfold, likeverd og inkludering

Sjåstad, May-Lis - DYEO, Komiteleder  ungdomsutveksling

Wellendorf, Inger-Ruthgerda - DRFC, TRF-ansvarlig


Krokstad, Tore- DICO

Landfall, Einar - Distriktskasserer 

Jacobsen, Torbjørn - Assisterende Guvernør

Mule, Ruth Astrid Eng - Assisterende Guvernør 

Dahle, Hege Elizabeth - Assisterende Guvernør

Raaen, Tommy - Assisterende Guvernør              

Strømhaug, Per K. - Assisterende Guvernør  

Markussen, Arne - Assisterende Guvernør

Eiliv T Moe - PDG/CoL-representant


FONDSSTYRET

IPDG, Thor Bertil Granum - Komiteleder

DG, Trygve Roaldset
DGE, Sissel Slettum Bjerke


 KLUBBPRESIDENTER

Klubb President E-post
Alta Michal Strifeldt michal@strifeldt.no
Bjugn Vidar Schanke vidar@schanke.net
Bodø Per Albert Vasshaug pe-vass@online.no
Charlottenlund Ola T. Lånke ola.lanke@online.no
Egge Ragnar Andresen ragnar.andresen@ntebb.no
Fauske Rolf Eriksen rolf.eriksen.fa@gmail.com
Frei Bjørn Egil Hultgreen bjornehult@gmail.com
Gauldal Arnfinn Aakerli aakerlia@gmail.com
Hadsel Svein-Olav Elvegård sveinolav.elvegaard@trollfjord.no
Harstad Aud Nergård aud.nergard@hlkbb.no
Heimdal Knut Olav Lian knut.lian@hotmail.com
Hemne Tiffany Opsahl tiffanymattozzi@yahoo.com
Huseby-Flatås John Selven johnselven@gmail.com
Klinga Ole Fougner olefou@trondelagfylke.no
Kristiansund N Astrid Asheim Aubert astrid.asheim.aubert@gmail.com
Lade Rotary Klubb Bengt Skogvold beskogvo@gmail.com
Levanger Per Nonstad pernonstad55@gmail.com
Malvik Rotary Terje Magnus Krogset olga.terje@gmail.com
Meldal Oddmund Stenset odstense@online.no
Melhus Jan Øyen jan.oyen@outlook.com
Mo I Rana Bjørn Grytten Bjorn@secdata.no
Namsos Bjørnar Sellæg bjornar.selleg@museetmidt.no
Nidarvoll Karl Gustav Glørstad karl.glorstad@alterainfra.com
Orkdal Ruth Astrid Mule rmulebo@gmail.com
Rana Anita Munch Kulset anikul@nfk.no
Røros Sophie Noach sgnoach@roros.net
Rørvik Rotaryklubb Dagfinn Eriksen dagfinn.eriksen@elcom-as.no
Skogn Marianne Skreden ms@aasen-sparebank.no
Stjørdal Rotaryklubb Tommy Raaen tommy.raaen@gmail.com
Surnadal Geir Forbregd geir.forbregd@driva.no
Tromsø Trond Arntsen tra@perpetuum.no
Tromsø Syd Jan Einar Reiersen janeinar.reiersen@gmail.com
Trondhjem Sissel Slettum Bjerke sisselsbj12@gmail.com
Trondheim Internasjonale Einar Jordanger Einar.Jordanger@gmail.com
Verdal Vidar Segtnan segtnanvidar@gmail.com
Lofoten Vestvågøy Trygve Brenna trygve.brenna@yahoo.no
Ørland Rotary Klubb Gjertrud Blomsø gjerbl@hotmail.com
Åsen Terje Gaarden terje@gaarden.as
Longyearbyen Anna Lena Ekeblad ale@live.no


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer