Miniseminar om medlemskap Stjørdal onsdag 17.1.18

Guvernør Toralf Pedersen hadde invitert klubbene i Trondheim/Malvik samt Stjørdal og de assisterende guvernørene til seminaret.  Godt oppmøte med 26 deltakere.  
Guvernøren sa i sin innledning at han hadde besøkt 45 klubber i distriktet.  Han hadde møtt flotte rotarianere og veldrevne Rotary klubber.  Mange har prosjekter av stor betydning for andre.  Han fremhevet vennskapet og varmen han blir møtt med.  Imidlertid er det en fellesnevner: «Vi har behov for flere medlemmer» Derfor dette miniseminaret som setter fokus på hvordan vi kan skape sterke Rotary klubber.  
Hovedforedragsholder var sonekoordinator Lena Mjerskaug og hun vektla følgende faktorer som viktig for de klubbene som lykkes:

1. Erkjenne at noe må gjøres
2. Jobber aktivt med å revitalisere: Gjøre klubben attraktiv for yngre medlemmer.
3. Vi må vise hva Rotary er og hva Rotary gjør.
4. Bruker de yngste medlemmene og deres nettverk for å nå nye generasjoner
5. Rekruttering er en prioritert oppgave med en dyktig «motor» som leder
6. Jobber systematisk og langsiktig – skaper kontinuitet i arbeidet.
7. Gjør arbeidet enkelt og ukomplisert. Bruker ikke «regide opptaksregler»
8. Bruker de assisterende guvernørene til å dele kunnskap med andre klubber.
9. Lager 3-års planer som forplikter presidentene
10. Arbeider med mange potensielle medlemmer
11. Bruker åpne møter og invitasjon som virkemiddel
12. Følger opp potensielle medlemmer og bruker fadderordningen aktivt
13. Nye medlemmer følges opp og engasjeres i klubbens drift.
14. Bruker det nye fleksible regelverket med hensyn til møtetid, medlemsbetegnelser og klassifisering til å tilpasse klubbens drift til nye medlemsgrupper.

Guvernøren åpnet for diskusjon og det ble pekt på behovet for å bli bedre kjent med medlemmene i egen klubb.  Dernest gjennomføres en enkel evaluering av egen klubb.
Flere tok til orde for hvor viktig det er å skape tillitsforhold mellom fadder og potensielt nytt medlem.  Avslutningsvis bad guvernøren presidentene om straks å starte arbeidet med å bygge en langsiktig plan for arbeidet.

Referat og presentasjon sendes ut til distriktets ledelse og alle klubbene i distriktet.

 
Guvernørens månedsbrev  juli 2018

21. juli 2018

Guvernørens månedsbrev juli 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet om møtet med RI Presidenten Barry Rassin, og hvilke tanker han har om det nye Rotary-året.

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

7. juli 2018

Presidentskifte og utdeling av Paul Harris Fellowship i Skogn Rotaryklubb torsdag 28. juli 2018.

Verdig prisvinner: Svein Helge Falstad med diplomet og medaljen som viser at han er tildelt Rotarys hederspris.

Røros Rotary klubb sine to  siste utvekslingsstudenter

27. juni 2018

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter

Røros Rotary klubb sine to siste utvekslingsstudenter møttes på Røros 17. mai.
Fra venstre er Sandy Huang fra Taiwan. Til høyre er Liza Kneebone.I midten Johana Moan, «søster» til både Sandy og Liza. Datter til første vertsfamilie.

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

26. juni 2018

Nytt Global Grant prosjekt under forberedelse

Det inviteres nå til å delta i et nytt Global Grant prosjekt. Nidarvoll RK er initiativtaker.
Kria Dalan er en frivillig studentorganisasjon hvis formål er å bidra til
bærekraftig utvikling i Øst-Timor gjennom solidaritetsarbeid.

Guvernørens månedsbrev for juni 2018

21. juni 2018

Guvernørens månedsbrev for juni 2018

Les Guvernørens månedsbrev, han skriver blant annet, "Min reise som guvernør er straks over. En reise som har gitt både Berit og meg minner og venner for livet."

Tid for å kontrollere Medlemsnett

20. juni 2018

Tid for å kontrollere Medlemsnett

Gjør din neste presidenten en tjeneste: Sørg for at klubben har korrekte medlemsliste og rollefordeling i Medlemsnett.

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

6. juni 2018

Hvordan finne presentasjonene fra PETS 2018

Her er en trinn for trinn beskrivelse av hvordan du som var deltaker på PETS 2018 skal finne presentasjonene som er gjort tilgjengelige på MEDLEMSNETT

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

26. mai 2018

Guvernørens månedsbrev for mai 2018

Guvernøren innleder Månedsbrevet med en kjent og kjær barnesang,
«Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!»

Slik skal mai være, fylt av glede over en ny vår og
sommer.

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

6. mai 2018

Bjugn Rotaryklubb markerer sitt 30 årsjubileum

30-årsdagen nærmer seg, og i Rotarys ånd gir klubben gaver.

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

30. april 2018

Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018 – 2021

Vårmøtet vedtok 14 april Rotarys nye kommunikasjonsplan (se vedlegg). Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer