ROTARYFONDET (TRF) / DONASJON TIL TRF

Ny digital Autogiro m/signering via BankID på telefon/PC.

 Ny ordning for Autogiro lanseres nå. Da blir det slutt på den gamle ordningen med PDF som fylles ut, og sendes i posten. Den nye ordningen gjelder i første omgang Autogiro til TRF Annual Fund. I løpet av relativt kort tid vil det også bli mulig å tegne Autogiro for Polio+ med den nye ordningen. Litt ut på høsten vil det også bli åpnet for engangsbetalinger til TRF, også til Fredsfondet. Ved engangsbetalinger vil kortløsning bli benyttet, med signering via BankID.
Linken som skal benyttes er: Donèr her...

Trinn 1
Velg månedlig beløp. Angi mobilnummer
Trinn 2
Registrer opplysninger om deg selv:
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer.
Sted
Fødselsnummer
E-post
Klubbnummer
Trinn 3
Etabler Avtalegiro i nettbanken
Trinn 4
Signering
Ordningen har automatisk konvertering for dagens avtaler, og vil være mer kostnadseffektiv.  Den er langt enklere enn den forrige Avtalegiro-ordningen, men man trenger å nå ut med informasjon til klubber og medlemmer. Klubbene må bruke 10 minutter av et møte for å orientere om denne nye, enkle ordningen. 

Dette skulle gjøre det mye enklere for klubbene/medlemmene å innbetale årlig til TRF! Hvorfor ikke etablere ny ordning hvor hvert medlem må registrere seg med minst kr 50, -og det er ellers individuelt fritt frem for høyere beløp for hvert enkelt medlem! Om man skal nå Rotary’s mål med årlig USD 100 per medlem må beløpet være kr 80 per måned. Men alt er tillatt mht beløp! Beløpene kan senere endres….. De som trenger hjelp for å etablere dette, må få hjelp fra klubbens styre!

The Rotary Foundation Committee D2275
Jon L. Gjemble, leder


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer