MEDLEMSUTVIKLING / MEDLEMSKOMITEEN 2016 / INNSPILL FRA KLUBBENE

INNSPILL FRA KLUBBENE

Det er ønskelig med tilbakemeldinger og innspill fra klubbene når det gjelder heftet - Klubbledelsens ABC - som er sendt ut til alle klubbene. En trykt versjon ble også distribuert under Distriktskonferansen i Harstad.

Her legges det ut innspill vi har motatt fra klubbene.
Disse kan lastes ned for tips og inspirasjon i klubbens arbeide.

2006-08-18 Rotary Akademiet - del 3 -Komitearbeid
2006-08-18 Rotary Akademiet - del 2 - Rotaryklubb
2006-08-18 Rotary Akademiet - del 6 - Nye generasjoner
2015-03-12 Skaugum RK - Hva er Rotary?
2016-04-16 Frosta, Åsen, Verdal og Skogn RK - Erfaring medlemsverving
2016-09-05 Svelvik RK - Invitasjon medlem
2016-09-05 Svelvik RK - Invitasjon tidligere medlemmer
2016-09-05 Svelvik RK - Medlemsutvikling
2016-09-05 Svelvik RK - Rotary diplom opptak
2016-09-05 Svelvik RK - Opptak nye medlemmer


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer