MEDLEMSUTVIKLING / MEDLEMSKOMITEEN 2016 / MEDLEMSUTVIKLING

EMNEHEFTE I MEDLEMSUTVIKLING - Klubbledelsens ABC

Til presidenter og ledere av medlemskomiteer i rotaryklubber i Distrikt 2275

MEDLEMSUTVIKLING I ROTARY

Medlemskomiteen i Distrikt 2275 har fra i høst møttes for å drøfte hvordan vi på mest mulig måte kan bistå klubbene i det viktige arbeidet med rekruttering og bevaring av medlemmer. Kanskje den største utfordring Rotary og mange andre frivillige organisasjoner i Norge står overfor.

Vårt arbeid har så langt ført til et utkast til en veileder 
«Klubbledelsens ABC – Emnehefte i Medlemsutvikling»
.

Den ble i kortform presentert på PETS av Erik Lund, og kan lastes ned
ved å klikke på bildet.

En Powerpoint fra klubbene på Frosta, Åsen, Verdal og Skogn, framlagt under PETS, er – som første vedlegg – tilgjengelig for nedlasting her.

Vi ser på dette som et utviklingsprosjekt, så langt et utkast vi håper kan bli gjennomgått i klubbene, og som vi ber om tilbakemeldinger på.

Målet er å redigere og videreutvikle heftet, og i egen regi - eller basert på innspill fra klubbene – utarbeide skjemaer, dokumenter, billedmateriale mm som vi kan ta stilling til å benytte i heftet eller evt. vedlegge i en ‘dokumentbase’ for nedlasting.

Komiteen, som vil fortsette sitt arbeid kommende år, består av Vigdis Hartmann, Solfrid Spachmo og Frode Berge fra Lade Rotaryklubb, Sunniva Rishaug, Erik Lund og undertegnede fra Heimdal Rotaryklubb. At alle bor i Trondheim har forenklet muligheten for å møtes, også uten kostnader. I arbeidet har vi hatt med oss nåværende guvernør Jan Moslet og Tore Slettahjell, som leder NORFOs kommunikasjonskomité.

Alle medlemmene i komiteen kan kontaktes, men det er mest hensiktsmessig om medlemskomiteens mailadresse benyttes: medlemskapskomiteen.2275@rotary.no

På vegne av medlemskomiteen D2275
Trondheim 26. april 2016
Harry Rishaug 

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer