DISTRIKTSORGANISERING / STYRENDE DOKUMENTER

STRATEGISK PLAN 2020-23

Rotary har mange satsingsområder, grunnpilarer og actionplaner. Det er hensiktsmessig å koke ned dette og konkretisere hvilke områder distrikt 2275 vil jobbe spesielt for.

En strategisk plan viser punkter vi vil vektlegges i kommende guvernørår. Den skal være en rettesnor for guvernørene og skape en forutsigbarhet og forventning i klubbene.

Guvernørene for de neste tre årene har gått sammen om å sette opp sin treårsplan:
Som et hovedmål er distriktets arbeid med å styrke medlemsutviklingen. Komiteen for Medlemsutvikling har skissert et prosjekt som vil gå over to til tre år.

Dette vil være prioritet EN de kommende årene.

Klikk på denne linken for å se Strategisk plan for 2020-23


HÅndbok for Rotary distrikt 2275 2022-23

Klikk på denne linken for å se "Håndbok for Rotary International Distrikt 2275 2022-2023"


MOP - 2019 MANUAL OF PROCEDURE

Klikk på denne linken for å se "MANUAL OF PROCEDURE"

Norsk Rotary håndbok

Klikk på denne linken for å se "norsk rotary håndbok"


STRATEGISK PLAN 2016-19

Verdenspresident Ian Riseley 2017/18 har utgitt en brosjyre "Presidential Theme & Citation" hvor han fokuserer sitt valgspråk for 2017/18 Rotary:" Making a difference".  Her markerer han betydningen av at Rotary skal være en organisasjon som kan skape en forskjell gjennom vår virksomhet.  Han fokuserer på at klubbene må styrkes og at vi må ha fokus på humanitære prosjekter.  Videre må Rotaryklubbene sin virksomhet omtales i lokalsamfunnet og derved gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.  Dette er en strategi vi kjenner oss igjen i og som vi gjerne vil bære videre i vårt distrikt.  Det er bakgrunnen for at vi har utviklet en strategisk plan over 3 år i perioden 2016-2019.  Denne strategiske planen vil være "paraplyen" for utvikling av måldokument og operative planer i klubbene.  Vær oppmerksom på at vi fra 1.7.17 får et slagord for Rotary: "Rotary - people of action".  DG Helge Schjølberg, DGE Toralf Pedersen og DGN Thor O. Olsen liker dette slagordet og bruker det i den strategiske planen.  DGE Toralf Pedersen sier at dokumentene vil være grunnlag for diskusjoner om mål for vår virksomhet under PETS 1.4.17.

Klikk på denne linken for å se Strategisk plan for 2016-19

Klikk på denne linken for å finne RI-president Ian Riseley's brosjyre "Presidential Theme & Citation"


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer