ROTARYFONDET (TRF) / TILTAKSFONDET

Søknadskjema for Tiltaksfondet

FARGERIKT LEDERSKAP – ny Rotaract Club.

Jeg viser til at Tiltaksfondet har bevilget penger til Trondhjem Rotary Klubs prosjekt Fargerikt lederskap. Dette var opprinnelig et treårig prosjekt, og nå er vi ferdige med det første året.

Som en foreløpig rapport kan jeg fortelle at år en med fire helgesamlinger er gjennomført, 9 personer har deltatt og de har alle blitt medlemmer i Rotaract Club Trondheim og fire av dem ble lørdag valgt inn i styret. Rotaractklubben har nå overtatt ansvaret for å videreføre prosjektet neste høst og de er svært motiverte.

Denne første høsten fikk vi også støtte fra Trondheim kommune samt Studieforbundet Solidaritet.

I dag fikk jeg beskjed om at prosjektet er innvilget 76 000 kroner fra Gjensidigefondet for de neste tre årene. Det betyr at videreføringen nå i stor grad er finansiert.

I løpet av høsten har Trondhjem Rotary Klub,i samarbeid med Mangfoldhuset,gjennomført prosjektet «Fargerikt lederskap». Initiativtaker og prosjektleder har vært Kjetil Utne. Et av hovedmålene med prosjektet har vært å kunne etablere en Rotaractklubb. 

Det er derfor en stor glede for meg å kunne meddele at målet er nådd,og at vi i dag har etablert et interimstyre for Rotaract Club Trondheim. 

Styret består av; President; Nigina Bayani, Visepresident; Admir Meta, Kasserer; Vegard Skjervold

Sekretær;Benhur S Yohannes

Flotte ungdommer som alle ønsker å gjøre en god jobb for klubben! Deres første oppgave vil bli å gjennomføre «Fargerikt lederskap» til neste år!

På vegne av Trondhjem Rotary Klub gratulerer jeg prosjektleder og styret i den nye klubben med etableringen!

Sissel Slettum Bjerke
President
Trondhjem Rotary Klub

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer