ROTARYFONDET (TRF) / TRF DOKUMENTER


TRF - Håndbok Norge                                                                         pdf
Klubb MOU 2023-24                                                                           pdf
"Club Memorandum of Understanding" (engelsk original)        pdf
Distrikt 2275 Interne forskrifter for TRF                                        pdf
Retningslinjer for TRF District Grants                                            pdf
Retningslinjer for TRF Global Grants                                              pdf
Søknadskjema District Grant D2275 2023-24                               word 
Søknadskjema District Grant D2275 2023-24                               pdf
Rapportskjema for District Grants                                                   word
Terms and conditions for District Grants and Global Grants     pdf
Skjema for bestilling av PHF                                                              pdf
Kort veiledning                                                                                      pdf
Gavebrev fra klubbene (Polio pluss)                                                 word

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer