ROTARYFONDET (TRF) / TRF DOKUMENTER


TRF - Håndbok Norge                                                                         pdf
Klubb MOU norsk 2275                                                                      pdf
"Club Memorandum of Understanding" (engelsk original)        pdf
Distrikt 2275 Interne forskrifter for TRF                                        pdf
Retningslinjer for TRF District Grants                                            pdf
Retningslinjer for TRF Global Grants                                              pdf
Søknadsskjema for District Grants                                                   word 
Søknadsskjema for District Grants                                                   pdf
Rapportskjema for District Grants                                                    word
Terms and conditions for District Grants and Global Grants       pdf
Skjema for bestilling av PHF                                                                pdf
Kort veiledning                                                                                        pdf

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer