MEDLEMSUTVIKLING / EMNEHEFTE 1 - MEDLEMSUTVIKLING


EMNEHEFTE I MEDLEMSUTVIKLING - KLUBBLEDELSENS ABC

MEDLEMSUTVIKLING I ROTARY

1. Klubbledelsens ABC. Emnehefte 1 Medlemsutvikling
2. Til klubbene (Følgebrev)
3. Egorapport  som basis for workshop (skjema)
4. Ønsket antall medlemmer om 3 år (skjema)

Medlemsskapskomiteen

Komiteen består av Vigdis Hartmann, Solfrid Spachmo og Frode Berge fra Lade Rotaryklubb, Sunniva Rishaug, Erik Lund fra Heimdal Rotaryklubb, Jan Moslet fra Huseby-Flatås Rotaryklubb og undertegnede fra Heimdal Rotaryklubb. At alle bor i Trondheim har forenklet muligheten for å møtes, også uten kostnader. I arbeidet har vi hatt med oss Tore Slettahjell, som leder NORFOs kommunikasjonskomité.

Alle medlemmene i komiteen kan kontaktes, men det er mest hensiktsmessig om medlemskomiteens mailadresse benyttes: medlemskapskomiteen.2275@rotary.no

SKJEMAER OG MALER

Her legges det ut skjemaer og maler for nedlasting

INNSPILL FRA KLUBBENE

Her legges det ut fortløpende innspill vi mottar fra klubbene.


På vegne av medlemskomiteen D2275
Trondheim 26. april 2016
Harry Rishaug 

Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier

Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY I NORGE
ROTARY.NO

Loading RSS...
Les mer