ROTARYFONDET (TRF) / INFORMASJON OM TRF

Rotary Grants og Samfunnsprosjekter

Rotary Grants er The Rotary Foundation sin modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter. 

Under Rotary grants tilbyr stiftelsen tilskudd: District grant og Global grant.

Du finner alt relevant materiell under fanen TRF-dokumenter


District Grant – (Distrikts tilskudd)

District grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. District grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet Humanitære prosjekter, tjenestereiser og innsats i forbindelse med katastrofer, Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde, Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode.

District Grant kan også støtte:

-          Oppføring av bygninger, herunder lavkost «shelters»
-          Ungdomsprogrammer; Ungdomsutveksling, RYLA, Rotaract, Interact
-          Reiseutgifter for samarbeidende organisasjoner
-          Seminarer for info om tilskuddsordninger, stipend

Distrikter må være kvalifisert før de kan administrere District grant.

Les mer om District Grant i TRF Håndbok Norge

For å søke om et District grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet som forvalter og distribuerer midlene. (Altså ikke til The Rotary Foundation).

Søknadsfrist for Klubbene  er 15. oktober.

Distriktet har vedtatt egne Retningslinjer for District Grants og Global Grants


Global Grant – (Globalt tilskudd)

Global grant (tilskudd) støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater i ett eller flere av de seks fokusområder. The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden sendes elektronisk (online).

Minimum budsjett for Global grant er $ 30.000.

Les mer om Global Grant i TRF Håndbok – Norge

Distriktet har vedtatt egne  Retningslinjer for District Grants og Global Grant


Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam

VTT kan støttes av TRF, enten som Global grant eller som District grant. Tradisjonelle GSE team kan f.eks. gjennomføres som District grant.

Les mer om VTT i TRF Håndbok Norge

Samfunnsprosjekter 
Distriktet bevilger årlig et beløp til mindre lokale prosjekt under ordningen "Samfunnsprosjekter". Ordningen er rettet mot mindre lokale prosjekter med rotaryprofil der klubben ikke er i stand til å finansiere hele prosjektet.

Du finner mer om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema under fanen "Tiltaksfondet"

Kvalifisering/sertifisering og forvaltning

Distriktet har vedtatt egne Forskrifter for TRF aktiviteter: Distrikt 2275 Interne ForskrifterTRF.

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert og kunne søke om grants (tilskudd). For å kvalifisere seg, må klubbene sende ett eller flere medlemmer til distriktets Rotary Foundation Seminar som i vårt distrikt blir gjennomført på PETS. Klubben må også signere og rette seg etter klubbens MOU (Memorandum of understanding) og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet.

Se Klubb MOU Norsk 2275 og original Club MOU English


Søknad

Global Grant søkes på www.rotary.org/grants

Alle klubber som ønsker å gjennomføre et Global grant skal ta kontakt med TRF-komiteen i distriktet i forkant, bl.a. for å sjekke om mulighetene for distriktets støtte (DDF-midler). Søknader behandles fortløpende innenfor gjeldende økonomiske rammer.

District Grant følger i prinsippet en toårig forretningsmodell: Planlegging og søknad skjer i løpet av første året, og bidrag tildeles i løpet av det påfølgende år. Søknadsfrist for Klubbene er 1. Oktober

Distriktets Søknadsskjema for District Grant finner du under TRF Dokumenter:Inger Ruthgerda Wellendorf
DRFC 2021-24

drfc.2275@rotary.no
ingerruthgerda@gmail.com
Tel:    +47 911 22 101


Direkte lenker

Følg distRiktet på sosiale medier


Nyheter fra ROTARY INT.
rotary.org

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer